Dostęp do platformy Moodle

Logowanie do platformy Moodle odbywa się na podstawie:

  • konta w usłudze Google Apps w domenie uekat.pl oraz wszystkich poddomenach (np. edu.uekat.pl).

Informacje o kontach w usłudze Google Apps.