Egzaminy na Platformie Moodle

Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, Centrum Informatyczne zaktualizowało uczelnianą platformę Moodle do najnowszej wersji oraz dokonało pełnej implementacji bezpiecznych egzaminów wraz z wykorzystaniem najnowszej wersji przeglądarki Safe Exam Browser - SEB opartej na Google Chrome. 

Proces tworzenia testów został znacznie uproszczony i nie wymaga tworzenia kluczy oraz co ważne, generuje znikomą ilość błędów konfiguracyjnych po stronie studentów.

W związku z powyższym, podjęta została decyzja o przeprowadzaniu egzaminów w semestrze letnim z wykorzystaniem uczelnianej platformy e-learningowej Moodle (moodle.ue.katowice.pl). Szczegółową instrukcję znajdą Państwo tutaj.

Prosimy o wysyłanie wniosków o kursy z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem!

Instrukcje dotyczące platformy moodle dla nauczycieli i studentów:

Prosimy o zapoznanie się z powyższymi instrukcjami oraz przetestowanie działania przeglądarki SEB. Administratorzy nie świadczą pomocy podczas trwania egzaminów!