Egzaminy na Platformie Moodle


Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, Centrum Informatyczne zaktualizowało uczelnianą platformę Moodle do najnowszej wersji oraz dokonało pełnej implementacji bezpiecznych egzaminów wraz z wykorzystaniem najnowszej wersji przeglądarki Safe Exam Browser - SEB opartej na Google Chrome. 

Proces tworzenia testów został znacznie uproszczony i nie wymaga tworzenia kluczy oraz co ważne, generuje znikomą ilość błędów konfiguracyjnych po stronie studentów.

W związku z powyższym, podjęta została decyzja o przeprowadzaniu egzaminów w roku 2020/2021 z wykorzystaniem uczelnianej platformy e-learningowej Moodle (moodle.ue.katowice.pl). Szczegółową instrukcję znajdą Państwo tutaj.

Platforma Egzaminy Online zostanie zarchiwizowana i wyłączona w połowie stycznia 2021 roku. Do tego czasu prosimy o wyeksportowanie i zarchiwizowanie swoich testów (testy można zaimportować do uczelnianego Moodle).

Prosimy o wysyłanie wniosków o kursy z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem!

Instrukcje dotyczące platformy moodle dla nauczycieli i studentów: