Limity obowiązujące w Google Classroom

Ze względów bezpieczeństwa niektóre zajęcia w Classroom są objęte limitami, które zależą od typu konta. Limit dla nauczycieli akademickich wynosi 500 dziennie zaproszonych uczestników.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Support Google oraz faq.ci.ue.katowice.pl.