Przedłużenie składania wniosków

W związku z zawieszeniem tradycyjnej formy działalności Uczelni oraz wprowadzonymi ograniczeniami uprzejmie informujemy, że do 10 kwietnia br. włącznie, przedłużamy możliwość składania wniosków o zapotrzebowanie ze środków z działalności naukowo - badawczej na sprzęt informatyczny w formie elektronicznej. Formularze prosimy przesyłać na adres ci@ue.katowice.pl.