Sprawdzenie sprzętu informatycznego

Szanowni Państwo.

W związku z zapisami zarządzenia nr 112/17 z 11 września 2017, Centrum Informatyczne na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej może uczestniczyć w procedurze sprawdzania stanu sprzętu informatycznego, zwracanego przez podległych pracowników. Sprawdzenie sprzętu powinno być wykonywane każdorazowo w przypadku gdy zwracany sprzęt jest niekompletny, niesprawny lub uszkodzony. Jeżeli stan zwracanego sprzętu nie budzi zastrzeżeń, nie ma konieczności dodatkowego sprawdzania przez pracownika Centrum Informatycznego. Terminy i miejsca sprawdzenia sprzętu informatycznego należy z wyprzedzeniem zgłaszać pod numerem przyjmowania zleceń +48 32 257 7650. Jeżeli weryfikacja stanu sprzętu, z przyczyn technicznych nie będzie możliwa w miejscu zwracania, sprzęt należy dostarczyć do pokoju 4/15 (budynek CNTI). Centrum Informatyczne na etapie sprawdzenia, nie wycenia sprzętu informatycznego.

Przypominamy, że w przypadku gdy kierownik jednostki organizacyjnej odpowiedzialny za powierzone mienie, nie widzi zastosowania dla danego sprzętu w ramach podległej jednostki może przekazać go innym jednostkom uczelni lub oddać sprzęt (razem z wnioskiem o dokonanie oceny przydatności i wycena mienia) do Biura Logistyki.