Usługa eduroam umożliwia studentom oraz pracownikom uczelni i jednostek akademickich biorących udział w projekcie, na autoryzowany – dzięki temu bezpieczny i kontrolowalny – dostęp do sieci bez kontaktowania się z lokalnymi administratorami. Użytkownik uzyska dostęp w każdej instytucji wykorzystując posiadane ustawienia z instytucji macierzystej, bez konieczności ponownego konfigurowania połączenia sieciowego. Dostęp w każdym miejscu jest autoryzowany i odnotowywany (logowany); ewentualne nadużycia mogą być później powiązane z konkretną osobą.