Informacje o sieci bezprzewodowej

 

EDUROAM

Pobierz certyfikat dla sieci EDUROAM DigiCert Assured ID Root CA.

Punkty bezprzewodowego dostępu do Internetu

Dostęp bezprzewodowy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach:

 

  1. Budynki: A, B, E, F, L, N, CNTI
  2. Budynek Rybnickiego Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego
  3. Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka

 

Dostęp do sieci bezprzewodowej EDUROAM

Dostęp do sieci bezprzewodowej EDUROAM jest realizowany w oparciu o uwierzytelnianie na podstawie konta e-mail w GoogleApps.

 

Instrukcja zakładania konta dostępu do sieci bezprzewodowej. 

Formularz zakładania konta dostępu do sieci bezprzewodowej.

 

W wypadku problemów należy skontaktować się z administratorami sieci w CNTI p. 4/15.