Przejdź do menu Przejdź do treści

Regulamin korzystania z kont pocztowych

  1. Z konta może korzystać wyłącznie osoba, na którą zostało ono zarejestrowane. Zabronione jest udostępnianie konta osobom trzecim oraz korzystanie z kont innych użytkowników. Zabronione jest zmienianie danych w bazie użytkowników (dot. pól "In real life" i "Office"). Nie jest mile widziane pozostawianie usług mogących stworzyć potencjalne ryzyko dla bezpieczeństwa kont (np. tunele irc, sniffery) bez wiedzy i zgody administratora.

  2. Konta mają wyłącznie charakter prywatny i nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności komercyjnej (np. przesyłanie reklam, używanie ich jako konta firmowe itp.). Za dane znajdujące się na koncie odpowiada użytkownik.

  3. Zabronione jest używanie konta do prowadzenia działalności naruszającej integralność jakiegokolwiek systemu komputerowego. Zakaz obejmuje próby skanowania zabezpieczeń tych systemów. W razie stwierdzenia w/w faktu administrator może przekazać dane personalne posiadacza konta administratorowi atakowanej maszyny oraz poinformowania odpowiednich organów (prokuratura, władze uczelni, zakładu pracy).

  4. Zabronione jest podejmowanie działań nieetycznych, niezgodnych z netykieta, wymierzonych przeciwko innym użytkownikom sieci UE lub użytkownikom dowolnego innego systemu. Zakaz ten obejmuje próby przeciążenia systemu, uniemożliwienie korzystania z sieci innym osobom, floodowanie, spamowanie, mailbombing, a także jakiegokolwiek ingerowania w funkcjonowanie systemów bez wiedzy i zgody administratora.

  5. Zabronione jest rozpowszechnianie materiałów niezgodnych z prawem lub nakłaniających do jego łamania. W razie naruszenia zakazu administrator zastrzega sobie prawo do powiadomienia odpowiednich władz.

  6. Zabronione jest usuwanie/linkowanie plików z historią komend do /dev/null.

  7. Zabronione jest instalowanie oprogramowania w katalogach nie należących do struktury katalogu domowego ($HOME) użytkownika.

  8. Konta nieużywane ponad półtora roku będą usuwane bez powiadamiania ich właściciela.

  9. Konta używane do wysyłania spamu (świadomie lub nieświadomie) będą blokowane do wyjaśnienia.

  10. Naruszenie warunków niniejszego regulaminu będzie karane blokadą konta lub jego usunięciem.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca