Przejdź do menu Przejdź do treści

Regulamin korzystania z zewnętrznych usług sieciowych dostępnych poprzez system centralnego uwierzytelniania CAS Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

§ 1

Centrum Informatyczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zwane dalej „Centrum Informatycznym”, we współpracy z Polską Federacją Zarządzania Tożsamością PIONIER.Id, umożliwia dostęp do zewnętrznych usług sieciowych. Logowanie do tych usług następuje za pośrednictwem systemu centralnego uwierzytelniania CAS , przy pomocy konta UE Katowice.

§ 2

Użytkownik jest zobowiązany do zachowania bezpieczeństwa logowania postępując zgodnie z dokumentem „Zasady bezpieczeństwa” dostępnym na stronie internetowej Centrum Informatycznego.

§ 3

 1. W trakcie logowania do usługi zewnętrznej konieczne jest przekazanie wybranych danych dotyczących konta użytkownika, takich jak uniwersytecki adres mailowy, imię, nazwisko.
 2. Przed przesłaniem danych użytkownik jest pytany o zgodę, która może być wydana jednorazowo lub na stałe.
 3. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, niemniej jednak koniecznie dla skutecznego zalogowania się do usługi zewnętrznej.
 4. Przed zalogowaniem do usługi zewnętrznej użytkownik może sprawdzić Politykę Prywatności dotyczącą danej usługi.
 5. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”.
 6. Centrum Informatyczne pełni rolę zaufanego pośrednika przy przekazaniu danych użytkownika na potrzeby uwierzytelniania i autoryzacji w usłudze zewnętrznej do dostawcy świadczącego usługę zewnętrzną, będącego Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO, dlatego też Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach nie odpowiada za proces przetwarzania danych osobowych w usłudze. Ewentualne zapytania o proces przetwarzania, realizację praw użytkownika w zakresie przetwarzania danych osobowych użytkownik powinien kierować bezpośrednio do Usługodawcy świadczącego daną usługę zewnętrzną.
 7. W związku z faktem, iż dany usługodawca świadczący usługę zewnętrzną może posiadać siedzibę poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, podane przez użytkownika dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego celem świadczenia usługi zewnętrznej przez ww. usługodawcę. Wykaz państw trzecich, terytoriów i określonych sektorów w państwie trzecim oraz organizacji międzynarodowych, co do których Komisja Europejska przyjęła decyzję stwierdzającą odpowiedni, stopień ochrony lub jego brak, jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i na stronie internetowej Komisji Europejskiej dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/info/index_pl.

§ 4

 1. O ile regulamin danej usługi nie stanowi inaczej, użytkownik może korzystać z usługi wyłącznie na swoje potrzeby związane z jego statusem w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, tj. pracy lub studiów.
 2. Użytkownik musi przestrzegać ew. dodatkowych ograniczeń opisanych na stronach usług, np. zakazu masowego pobierania danych, ich nieautoryzowanej publikacji itp.
 3. Użytkownikowi nie wolno udostępniać własnego konta innym osobom.
 4. Użytkownikowi nie wolno uruchamiać oprogramowania korzystającego z usługi w jego imieniu.
 5. Z odpowiednią klauzulą informacyjną RODO[1] Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach można się zapoznać w Uniwersytecie, na stronie internetowej Uniwersytetu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu.

 

 


[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, poz. 1, z późn. sprost.).

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca