Oprogramowanie dydaktyczne

UWAGA! Aby móc korzystać z oprogramowania należy posiadać konto pocztowe na serwerze Uczelni lub w usłudze Google Apps dla edukacji (domena edu.uekat.pl).


  1. Udostępnianie oprogramowania pracownikom i studentom Uczelni odbywa się na zasadach określonych przez producenta danego oprogramowania.
  2. Oprogramowanie może być używane w celach dydaktycznych, a jakiekolwiek komercyjne lub przynoszące zyski wykorzystanie oprogramowania jest zabronione.
  3. Uzyskanie dostępu do wybranego z menu oprogramowania, następuje zgodnie z wymienionymi procedurami.


Pomoc w sprawie udostępnienia oprogramowania oprogramowanie@uekat.pl