41. Akademia Kariery za nami

Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach dziękuje partnerom i uczestnikom za udział w 41. Akademii Kariery, która odbyła się w dniach 26-29 kwietnia 2021 r.

"Akademia Kariery" to projekt edukacyjno-doradczy mający na celu przygotowanie studentów i absolwentów do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy. 

Podczas 41. Akademii Kariery zrealizowano następujące szkolenia i warsztaty: 

 • Komunikacja / Communication (warsztat w języku angielskim), gdzie uczestnicy mogli udoskonalić swoje umiejętności komunikacyjne, a także w obszarze współpracy w zespole;

 • Perspektywy kariery zawodowej w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu, podczas tego szkolenia studenci oraz absolwenci mogli dowiedzieć się więcej o sektorze nowoczesnych usług biznesowych jako miejscu pracy;

 • Sposoby pozyskiwania kapitału dla projektów studenckich na wczesnym etapie, podczas tego szkolenia można było dowiedzieć się więcej o specyfice oraz możliwościach pozyskiwania kapitału dla projektów studenckich IT na ich wczesnym etapie;

 • Jak zostać zauważonym na rynku pracy? - na tym szkoleniu studenci i absolwenci dowiedzieli się więcej na temat zauważalności na rynku pracy oraz rekrutacji;

 • Cybersecurity (warsztat w języku angielskim), tutaj studenci i absolwenci dowiedzieli się więcej na temat cyberbezpieczeństwa w obszarze IT;

 • Cyberbezpieczeństwo, warsztat ten tak samo jak poprzedni dotyczył cyberbezpieczeństwa w obszarze IT. Całość tego warsztatu była prowadzona w języku polskim. 

Prelegentami, trenerami byli: 

 • Stefan Fantu, Veo Worldwide Services,

 • Lorand Orha, Veo Worldwide Services,
 • Bartosz Sobotka, Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesne Usługi Biznesowe (Syntea SA),
 • Natalia Fałek, Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesne Usługi Biznesowe (Syntea SA),
 • Karolina Gregorowicz, Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesne Usługi Biznesowe (Syntea SA),

 • Gracja Marczak, Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesne Usługi Biznesowe (Syntea SA),
 • Krzysztof Pawlak, HR-ME Sp. z o.o.,
 • Karolina Cielniaszek, Alight | NGA HR,
 • Magdalena Stania, Alight | NGA HR,
 • Jacek Wójcik, Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

Serdecznie dziękujemy prelegentom i trenerom, a także uczestnikom zajęć za tak liczny i aktywny udział.

Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych inicjatywach organizowanych i promowanych przez Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na FanPage’u "Twoja Kariera – UE Katowice".