Przejdź do menu Przejdź do treści

Aktualności

43. Akademia Kariery – bezpłatne szkolenia i warsztaty dla studentów i absolwentów naszej Uczelni

Za nami kolejna edycja 43. Akademii Kariery, czyli bezpłatnych szkoleń i warsztatów organizowanych przez Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Dziękujemy za liczny udział!

Obowiązują zapisy | Liczba miejsc ograniczona

05.04.2022 | Budowanie marki osobistej na rynku pracy | TSL Silesia Group Sp. z o.o.

05.04.2022, w godz. 10:00-13:00
Budowanie marki osobistej na rynku pracy,
TSL Silesia Group Sp. z o.o.

CEL SZKOLENIA:

Marka osobista formuje w świadomości odbiorcy pewne wrażenie o człowieku. Tworzenie marki osobistej to czasochłonny i bardzo wymagający proces, pozwalający zapanować nad tym, jak człowiek jest odbierany. Szkolenie przygotowuje uczestników do realizacji zawodowej poprzez budowanie marki osobistej na rynku pracy bez względu na wybrany zawód, poprzez wykorzystanie odpowiednich instrumentów marketingowych.

PROGRAM:

1. Czym jest marka osobista.
2. Analiza SWOT własnej osoby jako podstawa w budowaniu marki osobistej.
3. Jak znaleźć prace bez budowania marki osobistej: CV, podnoszenie kwalifikacji, budowanie sieci kontaktów, wysyłanie aplikacji na ogłoszenie, list motywacyjny.
4. Narzędzia budowania marki osobistej, ich wpływ na warunki zatrudnienia i szanse na rynku pracy.
5. Przykłady budowania marki osobistej.

ORGANIZATORZY:

1) Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz
2) TSL Silesia Group Sp. z o.o.

SZKOLENIE POPROWADZI:

Wiktoria Turłajewa, specjalista do spraw marketingu w TSL Silesia Sp. z o.o, zajmuje się pozycjonowaniem firmy na rynku TSL oraz zapewnia rozwój spedycji kolejowej na rynku Wschodnim.  Ponadto jest organizatorem szkoleń i szkoleniowcem w TSL Silesia Group Sp.z o.o., a także autorką branżowych artykułów z tematyki zarządzania i marketingu. Dzięki doświadczeniu zdobytym w handlu na stanowiskach kierowniczych, w 2012 poszerzyła działalność zawodową o sprzedaż autorskich szkoleń/ treningów oraz usług rozwojowych firmy szkoleniowo-doradczej. Jest autorką projektu “Z uśmiechem w dorosłość” który był realizowany dla dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych trzech obwodów Ukrainy. Kluczowym tematem projektu było dostosowanie młodzieży do życia dorosłego oraz realizacji zawodowej.

GDZIE ODBĘDZIE SIĘ WYDARZENIE?

Wydarzenie odbywać się będzie online na platformie Edolando, TSL Silesia Group Sp. z o.o.

ZGŁOSZENIA:

Formularz służy do organizacji szkolenia a dane osobowe, które są przez uczestników podawane celem udziału w szkoleniu, będą przetwarzane do tychże celów przez dwóch organizatorów, tj. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i firmę TSL Silesia Group Sp. z o.o.

Z odpowiednią klauzulą informacyjną RODO administratorów, którymi są:
1) Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, można się zapoznać u administratora, na stronie internetowej administratora oraz w Biuletynie Informacji Publicznej administratora 
2) TSL Silesia Group Sp. z o.o. można się zapoznać u administratora, na stronie internetowej administratora

Niniejsze wydarzenie może być rejestrowane/nagrywane przez Organizatorów. Podczas niniejszego wydarzenia mogą być robione zrzuty ekranu. Ww. nagrania i zrzuty mogą być następnie publikowane na stronach Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i TSL Silesia Group Sp. z o.o. w ramach sprawozdania/informacji z organizacji szkolenia. Uczestnicząc w wydarzeniu wyrażają Państwo zgodę na publikowanie wizerunku.

UCZESTNICY, GODZĄC SIĘ NA UDZIAŁ W WYDARZENIU, AKCEPTUJĄ JEGO ZASADY.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

06.04.2022 | Akademia Menedżera | ANGELIKA ZADUNAJSKA, Studio Zdrowia

06.04.2022, w godz. 10:00-13:00
Akademia Menedżera,
ANGELIKA ZADUNAJSKA, Studio Zdrowia

CEL SPOTKANIA:

Rozwinięcie umiejętności menedżerskich.

PROGRAM:

1. MOTYWACJA – jak ją zwiększać.
2. KOMPETENCJE – jak je rozwijać.
3. WSPÓLNY CEL – jak go wyznaczać. Organizator: Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

SPOTKANIE POPROWADZI:

Angelika Zadunajska, Menedżer Zespołu Sprzedażowego z kilkuletnim doświadczeniem w zakresie ubezpieczeń na życie i ochrony zdrowia. Zajmuje się również szkoleniem i wdrażaniem agentów i doradców do pracy prze sprzedaży i obsłudze ubezpieczeń indywidualnych i grupowych oraz opieki medycznej.

GDZIE ODBĘDZIE SIĘ WYDARZENIE?

Wydarzenie odbywać się będzie na platformie Google Meet, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

ZGŁOSZENIA:

Formularz służy do organizacji spotkania a dane osobowe, które są przez uczestników podawane celem udziału w spotkaniu, będą przetwarzane do tychże celów przez organizatora - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Z odpowiednią klauzulą informacyjną RODO Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach można się zapoznać u administratora, na stronie internetowej administratora oraz w Biuletynie Informacji Publicznej administratora.

Niniejsze wydarzenie może być rejestrowane/nagrywane przez Organizatora. Podczas niniejszego wydarzenia mogą być robione zrzuty ekranu. Ww. nagrania i zrzuty mogą być następnie publikowane na stronach Uniwersytetu w ramach sprawozdania/informacji z organizacji szkolenia. Uczestnicząc w wydarzeniu wyrażają Państwo zgodę na publikowanie wizerunku.

UCZESTNICY, GODZĄC SIĘ NA UDZIAŁ W WYDARZENIU, AKCEPTUJĄ JEGO ZASADY.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

06.04.2022 | How to plan your career in private equity | Level20, Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych

06.04.2022, godz. 15:00-17:00
How to plan your career in private equity,
Level20, Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych

PURPOSE OF THE TRAINING:

The main aim of the training is to familiarize the participants with private equity (PE) industry (being part of private capital market). During the presentation we'll present the career path in PE and advise the participants how to get prepared to enter PE industry. In parcicular the goal of the trainig is to encourage and motivate female students to join investment teams in PE.

PROGRAM:

During the course we'll comprehensively cover the topic of  PE with the emphasis on presenting the typical career path in PE fund.

ORGANIZERS:

1) Center for Career and Cooperation with Graduates of the University of Economics in Katowice and
2) Level20.

TRAINING WILL BE LED BY:

Agnieszka Pakulska, has been part of the Avallon team since 2006. She sits on the Supervisory Boards of the fund's portfolio companies. She was responsible for managing many transactions, including development of Velvet, Good Food and MPS International companies, in which she managed to bring growth that was much greater than investors had anticipated. Her previous projects mainly centred around the B2C and FMCG sectors. Agnieszka graduated from the Faculty of Economics and Sociology at the University of Łódź, and completed postgraduate studies in finance, accounting and capital investments.

WHERE DOES THE EVENT TAKE PLACE?

The event willtake place on platform MS Teams , Level20.

APPLICATIONS:

The application form isused to organize the training and the personal data provided by participants for the purpose of participating in the trainingwill be processed for thesepurposes by twoorganizers, i.e. University of Economics in Katowice and Level20.

The relevant RODO informationclause of the administrators, whichare:
1) University of Economics in Katowice, can be obtained from the administrator, on the administrator'swebsite and in the administrator's Public Information Bulletin: bip.ue.katowice.pl/klauzule-informacyjne-rodo.html
2) Level20, can be obtained from the administrator oron the administrator'swebsite: psik.org.pl/pl/o-psik/informacje-prawne

The event may be recorded by the Organizers. Screenshotsmay be takenduring the event. The aforementionedrecordings and screenshotscanthen be published on the website of the University of Economics in Katowice and Level20, part of the report / information on the trainingorganization. By participating in the event, youconsent to the publication of your image.

BY AGREEING TO PARTICIPATE IN THE EVENT, PARTICIPANTS ACCEPT ITS RULES.

APPLICATION FORM

07.04.2022 | Własna firma, praca na etacie, a do tego jeszcze zlecenie – ratunku! Kto płaci składki na ubezpieczenia społeczne? | Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Chorzowie

07.04.2022, w godz. 10:30-12:00
Własna firma, praca na etacie, a do tego jeszcze zlecenie – ratunku! Kto płaci składki na ubezpieczenia społeczne? 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Chorzowie

CEL SZKOLENIA:

Zapoznanie uczestników z możliwościami z jakich mogą skorzystać przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą. PROGRAM: 1. Omówienie definicji działalności gospodarczej, umowy o pracę i umowy zlecenia. 2. Przedstawienie rodzajów działalności gospodarczej oraz ulg w opłacaniu składek z tego tytułu. 3. Omówienie najczęściej występujących zbiegów tytułów do ubezpieczeń.

ORGANIZATORZY:

1) Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz
2) Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Chorzowie.

SZKOLENIE POPROWADZI:

Agnieszka Piątkowska oraz Agnieszka Paczula – ekspertki ZUS.

GDZIE ODBĘDZIE SIĘ WYDARZENIE?

Wydarzenie odbywać się będzie na platformie Webex, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Chorzowie.

ZGŁOSZENIA:

Formularz służy do organizacji szkolenia a dane osobowe, które są przez uczestników podawane celem udziału w szkoleniu, będą przetwarzane do tychże celów przez dwóch organizatorów, tj. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Chorzowie.

Z odpowiednią klauzulą informacyjną RODO administratorów, którymi są:
1) Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, można się zapoznać u administratora, na stronie internetowej administratora oraz w Biuletynie Informacji Publicznej administratora
2) Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Chorzowie. można się zapoznać u administratora, na stronie internetowej administratora

Niniejsze wydarzenie może być rejestrowane/nagrywane przez Organizatorów. Podczas niniejszego wydarzenia mogą być robione zrzuty ekranu. Ww. nagrania i zrzuty mogą być następnie publikowane na stronach Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Chorzowie w ramach sprawozdania/informacji z organizacji szkolenia. Uczestnicząc w wydarzeniu wyrażają Państwo zgodę na publikowanie wizerunku.

UCZESTNICY, GODZĄC SIĘ NA UDZIAŁ W WYDARZENIU, AKCEPTUJĄ JEGO ZASADY.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

07.04.2022 | Recruitment Through the Looking Glass, | Szkoła Języków Obcych Profi-Lingua,

07.04.2022, w godz. 13:00-16:00
Recruitment Through the Looking Glass,
Szkoła Języków Obcych Profi-Lingua,
(Recruitment will last until 02.04.2022)

PURPOSE OF THE TRAINING: 

Improvement of knowledge and development of skills that are essential to succeed in the labor market, by giving students an opportunity to practice preparation for recruitment in English.

PROGRAM:

1. Learn to express how your motivation and experience align with the job.
2. Practice answering common job interview questions.
3. Learn how you can improve your presentation.
4. Small talk, body language, humor.
5. Dos and don’ts.
6. Writing your resume / CV in English.

ORGANIZERS: 

1) Center for Career and Cooperation with Graduates of the University of Economics in Katowice and
2) Szkoła Języków Obcych Profi-Lingua.

TRAINING WILL BE LED BY:

Łukasz Kowalski, English teacher with over 17 years experience of teaching english. Privately passionate about tennis and Portuguese. He specializes in motivating and helping develop practical skills that later can be used in different communication situations.

WHERE DOES THE EVENT TAKE PLACE? 

The event will take place on platform Zoom, Szkoła Języków Obcych Profi-Lingua.

APPLICATIONS:

The application form is used to organize the training and the personal data provided by participants for the purpose of participating in the training will be processed for these purposes by two organizers, i.e. University of Economics in Katowice and Szkoła Języków Obcych Profi-Lingua.

The relevant RODO information clause of the administrators, whichare:
1) University of Economics in Katowice, can be obtained from the administrator, on the administrator's website and in the administrator's Public Information Bulletin
2) Szkoła Języków Obcych Profi-Lingua, can be obtained from the administrator or on the administrator's website

The event may be recorded by the Organizers. Screenshots may be taken during the event. The aforementioned recordings and screenshots can then be published on the website of the University of Economics in Katowice and Szkoła Języków Obcych Profi- Lingua, part of the report / information on the training organization. By participating in the event, you consent to the publication of your image.

BY AGREEING TO PARTICIPATE IN THE EVENT, PARTICIPANTS ACCEPT ITS RULES.

Recruitment will last until 2th April 2022.
Recruitment has two steps :

Step I: Complete the application form.
Step II
: Complete the language proficiency test (link will be shown after completing the application form).

08.04.2022 | Selekcja pracowników na podstawie analizy CV oraz profili na LinkedIn | Rockwell Automation Sp. z o.o.

08.04.2022, w godz. 12:30-15:30
Selekcja pracowników na podstawie analizy CV oraz profili na LinkedIn,
Rockwell Automation Sp. z o.o.

CEL WARSZTATU:

Pokazanie, na które aspekty kandydatów w CV zwrócić szczególną uwagę w trakcie rekrutacji oraz jak skutecznie weryfikować informacje zawarte w CV oraz w profilu LinkedIn. Uczestnicy dowiedzą się, jak wyszukiwać kandydatów na LinkedIn za pomocą narzędzia LinkedIn Recruiter oraz jak skutecznie się z nimi kontaktować.

PROGRAM:

 CV: co powinno zawierać oraz jak powinno wyglądać,
 analiza CV na wybranych przykładach,
 jak skutecznie weryfikować kompetencje miękkie i twarde kandydatów,
 jak skutecznie wyszukiwać pożądanych kandydatów z pomocą narzędzia LinkedIn Recruiter,
 profil kandydata na LinkedIn: co powinien zawierać i na co zwrócić szczególną uwagę,
 analiza profilu kandydata na LinkedIn na wybranych przykładach.

ORGANIZATOR:

Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

WARSZTAT POPROWADZI:

Izabela Lesiewicz, absolwentka kierunku Zarządzanie, specjalizacja Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. W Rockwell Automation wspiera procesy rekrutacyjne w sektorze automatyzacji i wirtualizacji. Od ponad 4 lat prowadzi agencję content marketingową pod nazwą Szczwane Lisy.

GDZIE ODBĘDZIE SIĘ WYDARZENIE?

Wydarzenie odbywać się będzie na platformie Google Meet, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

ZGŁOSZENIA:

Formularz służy do organizacji spotkania a dane osobowe, które są przez uczestników podawane celem udziału w spotkaniu, będą przetwarzane do tychże celów przez organizatora - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Z odpowiednią klauzulą informacyjną RODO Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach można się zapoznać u administratora, na stronie internetowej administratora oraz w Biuletynie Informacji Publicznej administratora.

Niniejsze wydarzenie może być rejestrowane/nagrywane przez Organizatora. Podczas niniejszego wydarzenia mogą być robione zrzuty ekranu. Ww. nagrania i zrzuty mogą być następnie publikowane na stronach Uniwersytetu w ramach sprawozdania/informacji z organizacji warsztatu. Uczestnicząc w wydarzeniu wyrażają Państwo zgodę na publikowanie wizerunku.

UCZESTNICY, GODZĄC SIĘ NA UDZIAŁ W WYDARZENIU, AKCEPTUJĄ JEGO ZASADY.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca