Akademia Biznesu – bezpłatne szkolenia i warsztaty dla studentów i absolwentów naszej Uczelni

Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zaprasza do udziału w kolejnych spotkaniach edukacyjno-doradczych organizowanych w ramach Akademii Biznesu. Obowiązują zapisy, liczba miejsc jest ograniczona!

 

 

 

 

Szczegółowe informacje

I. 15.12.2021, godz. 10:00-13:00

Design Thinking jako metodologia tworzenia nowoczesnych modeli biznesowych i rozwiązań komercyjnych, TUTORnaASAP Sp. z o.o.

CEL:

Wyposażenie uczestników w wiedzę i narzędzia pozwalające przyspieszyć tworzenie obiektywnego modelu biznesowego opartego na potrzebach konsumenckich oraz zredukować koszty operacyjne wdrażania i skalowania modelu biznesowego.

PROGRAM:

 1. Wprowadzenie do tematu czym jest DT
 2. Przedstawienie i omówienie 5 etapów DT (Empatyzacja - Definiowanie Problemu - Generowanie Pomysłu - Budowanie Prototypu - Testowanie)
 3. Crash Course (3-4 os per grupa) – WARSZTAT
 4. Przedstawienie procesu określania persony idealnej i weryfikowania założeń postawionych przed projektem oraz wpływających na ostateczny kształt produktu.
 5. DTtoolkit - przedstawienie narzędzi Design Thinking
 6. Brainstorm_cards_print – prezentacja + dyskusja
 7. Brainstorm – jak usprawnić interakcję na zajęciach - projektowanie gry językowej (na podstawie problemów z CRASH COURSE).

Dzięki uczestnictwu w warsztatach Design Thinking:

 • Zbadasz postawione hipotezy i sprawdzisz solidność swojego modelu biznesowego;
 • Zdecydowanie zmniejszysz koszty operacyjne wdrażania strategii biznesowej;
 • Produkt, który wprowadzisz na rynek będzie w pełni odpowiadał na potrzeby jego użytkowników.

Webinarium poprowadzi: Marcin Suchecki – Prezes Zarządu TUTORnaASAP Sp. z o.o.

ORGANIZATORZY:

 1. Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz
 2. TUTORnaASAP Sp. z o.o.

GDZIE ODBĘDZIE SIĘ WYDARZENIE?

Webinar odbędzie się za pośrednictwem narzędzia Google Meet firmy TUTORnaASAP Sp. z o.o.

ZGŁOSZENIA:

Formularz służy do organizacji szkolenia a dane osobowe, które są przez uczestników podawane celem udziału w szkoleniu, będą przetwarzane do tychże celów przez dwóch organizatorów, tj. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i TUTORnaASAP Sp. z o.o.

Z odpowiednią klauzulą informacyjną RODO administratorów, którym są:

1) Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, można się zapoznać u administratora, na stronie internetowej administratora oraz w Biuletynie Informacji Publicznej administratora: https://bip.ue.katowice.pl/klauzule-informacyjne-rodo.html  

2) TUTORnaASAP Sp. z o.o. można się zapoznać u administratora, na stronie internetowej administratora: https://tutornaasap.edu.pl/polityka-prywatnosci/

Niniejsze wydarzenie może być rejestrowane/nagrywane przez Organizatorów.

Podczas niniejszego wydarzenia mogą być robione zrzuty ekranu. Ww. nagrania i zrzuty mogą być następnie publikowania na stronach Uniwersytetu i TUTORnaASAP Sp. z o.o. w ramach sprawozdania/informacji z organizacji wydarzenia i promocji. Uczestnicząc w wydarzeniu wyrażają Państwo zgodę na publikowanie wizerunku.

UWAGA! Dołączając do wydarzenia wyrażają Państwo zgodę na publikowanie wizerunku, jednakże istnieje możliwość uczestnictwa bez udostępniania obrazu i dźwięku ze swojego urządzenia.

UCZESTNICY GODZĄC SIĘ NA UDZIAŁ W WYDARZENIU, AKCEPTUJĄ JEGO ZASADY.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHU4diH4LMyCUGlmKmj7GLeo4bs9URJ53Y93wFU4THCJwEuw/viewform

II. 17.12.2021, godz. 9:00 - 12:15

Kobieta 45+ - wymagający klient, wartościowy pracownik i współpracownik, Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o.

CELE:

 1. Poznanie głównych trendów i zmian współczesnego środowiska pracy oraz specyfiki kobiet dojrzałych ze szczególnym uwzględnieniem Sandwich Generation.
 2. Nabycie umiejętności wstępnego rozpoznawania potrzeb, mocnych stron i ograniczeń dojrzałych pracowników

PROGRAM:

 1. Megatrendy współczesnego środowiska pracy.
 2. Kobieta dojrzała: potrzeby, potencjał i mocne strony.
 3. Ocena potencjału kobiet dojrzałych - przykłady narzędzi, dobrych praktyk oraz rekomendacje.

Uczestnicy szkolenia zdobędą:

wiedzę:

 • o najważniejszych trendach wyzwaniach współczesnego rynku pracy;
 • o specyfice i cechach kobiet dojrzałych ze szczególnym uwzględnieniem Sandwich Generation;
 • o sprawdzonych rozwiązaniach stosowanych przez pracodawców odnośnie kobiet 45+.
 • umiejętności:
 • wstępna identyfikacja potrzeb i potencjału kobiet dojrzałych
 • planowanie elementów strategii zarządzania wiekiem (kobieta dojrzała jako wymagający klient, wartościowy pracownik i współpracownik)
 • kompetencje społeczne:
 • zdolność rozumienia specyfiki i uwarunkowań występujących w grupie kobiet dojrzałych;
 • poprawa umiejętności współpracy i kontaktów interpersonalnych w grupie zróżnicowanej wiekowo.

ORGANIZATORZY:  

 1. Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz
 2. Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o.

SZKOLENIE POPROWADZI:

Marianna Agnieszka Pietrus-Rajman - wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ekspert Centrum badawczo-szkoleniowego Dobre Kadry, certyfikowany trener biznesu i facylitator, absolwentka Szkoły Trenerów i Szkoły Tutorów-Mistrzów (Moderator), Akademii Studiów Interkulturowych (Uniwersytet Bayreuth/Niemcy) oraz Akademii Gospodarki i Zarządzania (Drezno/Niemcy). Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w realizacji szkoleń i warsztatów w obszarze biznesu międzynarodowego dla przedstawicieli firm, przedsiębiorstw i instytucji edukacyjnych Dolnego i Górnego Śląska z zakresu komunikacji, różnorodności (generacyjnej, kulturowej i funkcjonalnej), negocjacji, prezentacji, korespondencji handlowej, mentoringu i motywacji. Jest autorką i współautorką szeregu analiz, opracowań i publikacji dotyczących problematyki międzynarodowego rynku pracy.

GDZIE ODBĘDZIE SIĘ WYDARZENIE?

Wydarzenie odbywać się będzie na platformie Zoom, Centrum badawczo-szkoleniowego. Dobre Kadry.

ZGŁOSZENIA:

Formularz służy do organizacji szkolenia a dane osobowe, które są przez uczestników podawane celem udziału w szkoleniu, będą przetwarzane do tychże celów przez dwóch organizatorów, tj. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i firmę Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o.

Z odpowiednią klauzulą informacyjną RODO administratorów, którymi są:

1) Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, można się zapoznać u administratora, na stronie internetowej administratora oraz w Biuletynie Informacji Publicznej administratora: https://bip.ue.katowice.pl/klauzule-informacyjne-rodo.html

2) Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o. można się zapoznać u administratora, na stronie internetowej www.dobrekadry.pl/kontakt

Niniejsze wydarzenie może być rejestrowane/nagrywane przez Organizatorów. Podczas niniejszego wydarzenia mogą być robione zrzuty ekranu. Ww. nagrania
i zrzuty mogą być następnie publikowane na stronach Uniwersytetu i Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o. w ramach sprawozdania/informacji
z organizacji szkolenia. Uczestnicząc w wydarzeniu wyrażają Państwo zgodę na publikowanie wizerunku.

UCZESTNICY, GODZĄC SIĘ NA UDZIAŁ W WYDARZENIU, AKCEPTUJĄ JEGO ZASADY.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRBbaYTI1Ex3m_EKf2KS314cXonytD78Yj0IHbXSEmDjdMYw/viewform