Akademia Biznesu już za nami

Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach dziękuje partnerom i uczestnikom za udział w kolejnej edycji Akademii Biznesu, która odbyła się w dniach 15 i 17 grudnia 2021 roku.

Akademia Biznesu” to cykliczny projekt edukacyjno-doradczy mający na celu pogłębienie wiedzy studentów i absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z zakresu samozatrudnienia. W ramach tego projektu organizowane są spotkania z właścicielami firm oraz szkolenia i warsztaty podejmujące tematykę zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Projekt realizowany jest dwa razy w roku. Do udziału w Projekcie zapraszani są przedstawiciele firm i instytucji, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Podczas 83 i 84 spotkania - Akademii Biznesu zrealizowano:

  • Warsztat nt. „Design Thinking jako metodologia tworzenia nowoczesnych modeli biznesowych i rozwiązań komercyjnych”, który poprowadził Marcin Suchecki – Prezes Zarządu firmy TUTORnaASAP Sp. z o.o.

Celem warsztatu było: wyposażenie uczestników w wiedzę i narzędzia pozwalające przyspieszyć tworzenie obiektywnego modelu biznesowego opartego na potrzebach konsumenckich oraz zredukować koszty operacyjne wdrażania oraz skalowania modelu biznesowego.

  • Szkolenie nt. „Kobieta 45+ - wymagający klient, wartościowy pracownik i współpracownik”, które poprowadziła Marianna A. Pietrus-Rajman z Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o.

Celem szkolenia było: poznanie głównych trendów i zmian współczesnego środowiska pracy oraz specyfiki kobiet dojrzałych ze szczególnym uwzględnieniem Sandwich Generation, nabycie umiejętności wstępnego rozpoznawania potrzeb, mocnych stron i ograniczeń dojrzałych pracowników.

Serdecznie dziękujemy prelegentom za ciekawie przygotowane spotkania a uczestnikom za aktywny w nich udział.

Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych inicjatywach organizowanych i promowanych przez Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na FanPage’u „Twoja Kariera – UE Katowice