Nowa oferta Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami dla firm i instytucji

Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach serdecznie zaprasza do nawiązania stałej współpracy podmioty chcące zaoferować studentom naszej Uczelni praktyki, dzięki którym zdobędą oni cenne doświadczenie zawodowe.

Podmiot, w którym realizowana będzie praktyka, ustala ze studentem jej szczegóły oraz podpisuje z Uniwersytetem stosowne porozumienie, zobowiązując się tym samym do zapewnienia warunków niezbędnych do realizacji praktyki.

Szczegółowe informacje nt. współpracy w ramach Programu Krajowych Praktyk Studenckich dostępne są na stronie

Wynikiem tej współpracy jest baza stałych ofert praktyk w firmach i instytucjach, w których studenci naszego Uniwersytetu mogą odbywać praktyki studenckie.