Podpisanie porozumienia o współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z Keywords Studios

Jednym z działań Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach jest tworzenie trwałych form współpracy z otoczeniem biznesowym i instytucjonalnym na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów. Podpisanie Umowy było uwieńczeniem kilkumiesięcznej współpracy Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z Keywords Studios.

Keywords Studios to międzynarodowa firma świadcząca usługi dla globalnej branży gier wideo, prężnie rozwijająca swoją działalność w Katowicach.

Porozumienie o współpracy 10 listopada br. podpisali:

  • ze strony Keywords Studios (Sperasoft Poland Sp. z o.o. Oddział w Katowicach): Katarzyna Zaręba – Dyrektor Oddziału,
  • ze strony UE Katowice: dr hab. Robert Wolny, prof. UE – Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem.

W wydarzeniu udział wzięli także:

  • ze strony Keywords Studios: Marek Moskalik – Specjalista ds. komunikacji
  • ze strony UE Katowice: dr Monika Kućmierczyk – Kierownik Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami,

Przedmiotem niniejszej umowy jest współpraca Partnerów w ramach Programu krajowych praktyk studenckich. Niemniej jednak jesteśmy przekonani, że współpraca wykroczy poza ten zakres.

Firma Keywords Studios oferuje studentom Uniwersytetu praktyki m.in. na następujących stanowiskach: Tester FQA, Praktykant Działu Administracji, Praktykant Działu HR. Firma jest otwarta na współpracę ze studentami zagranicznymi.

Zapraszamy studentów do zapoznania się z bazą stałych ofert praktyk oferowanych w ramach Programu Krajowych Praktyk Studenckich.