Przejdź do menu Przejdź do treści

Aktualności

Szkolenie on-line pt. "ABC działalności gospodarczej" [ruszyły zapisy]

21 marca 2024, w godz. 10:00-12:00 zapraszamy na 106. wydarzenie organizowane przez Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami w ramach "Akademii Biznesu". Partnerem merytorycznym wydarzenia jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Chorzowie.

Cel szkolenia

Zaznajomienie studentów z zagadnieniami ubezpieczeń społecznych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Program:

1. Zgłoszenie płatnika składek na podstawie wpisu do CEIDG i KRS.

2. Zgłoszenie do ubezpieczeń.

3. Rozliczanie i opłacanie składek:

 • terminy przekazywania dokumentów i opłacania składek,
 • wysokość składek na ubezpieczenia,
 • „ulga na start”,
 • „preferencyjny ZUS”,
 • „mały ZUS plus”,
 • zmiana zasad ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących,
 • konsekwencje nie opłacenia składek lub opłacenia ich po terminie,
 • forma przekazywania dokumentów oraz opłacania składek.

4. Program Płatnik – korzyści dla płatników.

5. Platforma Usług Elektronicznych – co mogę dzięki PUE .

6. Podstawowe informacje o ulgach.        

Uczestnicy szkolenia zdobędą:

 • wiedzę z zakresu: zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej: gdzie złożyć wniosek, jakie są preferencje dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej, jakie płatnicy składek mają prawa i obowiązki, jakie są ulgi, jeśli napotkamy na trudności w opłacaniu składek,
 • umiejętności: samodzielność w podejmowaniu decyzji, wykorzystanie zdobytej wiedzy w procesie prowadzenia działalności gospodarczej, rozwiązywanie problemów w zakresie trudności w opłacaniu składek, planowanie własnego rozwoju,
 • kompetencje społeczne: odpowiedzialność - wypełnianie zobowiązań wobec urzędu, rola zawodowa - niezależność i rozwój.

Organizator: 

 • Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

Gdzie odbędzie się wydarzenie?

Wydarzenie odbywać się będzie on-line na platformie Webex, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  

Zgłoszenia:

Odbywają się poprzez formularz zgłoszeniowy, który służy do organizacji spotkania a dane osobowe, które są przez uczestników podawane celem udziału w spotkaniu, będą przetwarzane do tychże celów przez organizatorów: Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Z odpowiednią klauzulą informacyjną RODO administratorów, którymi są:

 1. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, można się zapoznać u administratora, na stronie internetowej administratora oraz w Biuletynie Informacji Publicznej administratora.
 2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych można się zapoznać u administratora, na stronie internetowej administratora.

Niniejsze wydarzenie może być rejestrowane/nagrywane przez Organizatorów. Podczas niniejszego wydarzenia mogą być wykonywane filmy, zdjęcia oraz zrzuty ekranu, które następnie będą publikowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach sprawozdania/informacji upowszechniającej wydarzenie. Uczestnicząc w wydarzeniu wyrażają Państwo zgodę na publikowanie wizerunku.

Uczestnicy, godząc się na udział w wydarzeniu, akceptują jego zasady.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3