O nas

Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami (OCK) jest jednostką organizacyjną Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach działającą na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów Uczelni oraz tworzenia trwałych form współpracy Uniwersytetu z absolwentami i instytucjami rynku pracy. Centrum organizacyjnie podlega Prorektorowi ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem dr hab. Robertowi Wolnemu, prof. UE.

Zadania:

 1. Pozyskiwanie i upowszechnianie ofert rekrutacyjnych; 
 2. Udostępnianie informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych studentom i absolwentom Uniwersytetu; 
 3. Doradztwo kariery: wspieranie absolwentów w wejściu na rynek pracy; 
 4. Prowadzenie regularnych badań oczekiwań pracodawców; 
 5. Organizowanie i współorganizowanie inicjatyw mających na celu rozwój zawodowy i aktywizację zawodową studentów i absolwentów Uniwersytetu; 
 6. Monitorowanie otoczenia gospodarczego Uniwersytetu, ze szczególnym uwzględnieniem działalności absolwentów Uniwersytetu i ocena możliwości nawiązania współpracy; 
 7. Opracowanie i aktualizacja bazy firm i instytucji w których studenci mogą odbywać praktyki zawodowe oraz realizować projekty badawcze; 
 8. Nawiązywanie współpracy z absolwentami, potencjalnymi pracodawcami; 
 9. Komunikacja nowości i trendów z rynku pracy poprzez stronę internetową, newslettery i portale społecznościowe; 
 10. Upowszechnianie informacji o organizowanych na terenie Uniwersytetu prezentacjach firm jako potencjalnych pracodawców dla studentów i absolwentów; 
 11. Zbieranie i udostępnianie studentom i absolwentom Uniwersytetu informacji o kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych oraz innych formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kraju i za granicą; 
 12. Budowa i utrzymywanie relacji z absolwentami poprzez regularną komunikację (strona www, newsletter, portale społecznościowe), organizację wydarzeń integracyjnych, a także rozwój, koordynację i obsługę programu lojalnościowego System Przywilejów Absolwenta (SPA);
 13. Monitorowanie karier i losów zawodowych absolwentów poprzez regularne badania (w tym badania stopnia zadowolenia absolwentów z ukończonego programu studiów i przygotowania do pracy zawodowej lub dalszej nauki) oraz analizę dostępnych źródeł informacji w tym ELA (Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych) oraz LinkedIn; 
 14. Opracowanie raportów z badań przedstawiających wyniki oraz ich analizę, w tym, typową ścieżkę kariery absolwenta Uniwersytetu; 
 15. Prowadzenie sekcji na stronie www „sukcesy absolwentów”; 
 16. Współpraca ze Stowarzyszeniem Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach „COLLEGIUM”.