Oferty pracy, staży, praktyk

Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami podejmuje działania mające na celu ułatwienie studentom i absolwentom naszej Uczelni znalezienie odpowiedniej pracy. W tym celu pozyskuje i upowszechnia oferty rekrutacyjne. Pozyskane oferty pracownicy Centrum wprowadzają na stronę internetową Uniwersytetu. W 2021 roku pozyskaliśmy ponad 1600 ofert rekrutacyjnych.

Aktualne oferty pracy, praktyk i staży itd. dla studentów i absolwentów

Dodaj ofertę pracy/praktyk/stażu