Przejdź do menu Przejdź do treści

Program lojalnościowy System Przywilejów Absolwenta (SPA)

Program lojalnościowy System Przywilejów Absolwenta (SPA) to przedsięwzięcie, skierowane do absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, którego głównym celem jest utrzymanie i zacieśnianie trwałych więzi Uczelni z absolwentami. Do współpracy, w ramach Programu, zapraszamy podmioty gospodarcze i instytucje. Kluczem programu jest Karta Absolwenta, która uprawnia do korzystania z:

  • preferencyjnej oferty edukacyjnej przygotowanej przez Uczelnię, ze szczególnym uwzględnieniem studiów podyplomowych,
  • szerokiego i stale aktualizowanego wachlarza upustów na produkty i usługi dostarczane przez Partnerów Programu (firmy i instytucje).

Partnerzy programu mogą rozpropagować swoją ofertę – zarówno wśród studentów, jak i absolwentów naszej Uczelni.

Posiadacze Karty Absolwenta, które wyraziły zgodę na otrzymywanie e-maili podczas składania wniosku o Kartę, otrzymując od Centrum e-maile z informacjami o inicjatywach z zakresu rozwoju zawodowego, które są do nich skierowane.

Więcej informacji o Systemie Przywilejów Absolwenta (SPA)

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3