Przejdź do menu Przejdź do treści

Współpraca z firmami i instytucjami

Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami nawiązuje i prowadzi współpracę z firmami, instytucjami publicznymi i organizacjami. Centrum – w imieniu Uniwersytetu –nawiązuje i obsługuje współpracę między innymi w ramach 3 rodzajów porozumień/umów tj.:

  • "Porozumienie dotyczące partnerskiej współpracy w zakresie wsparcia w wejściu na rynek pracy oraz aktywizacji zawodowej studentów, absolwentów i doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach";
  • "Umowa o współpracy w ramach Programu System Przywilejów Absolwenta (SPA)”; „Umowę ramową o współpracy w zakresie krajowych praktyk studenckich i/lub projektów badawczych skierowanych do studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach";
  • "Umowę ramową o współpracy w zakresie krajowych praktyk studenckich i/lub projektów badawczych skierowanych do studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach".

Wspólnie z otoczeniem społeczno-gospodarczym, Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami podejmuje działania, wśród których wyróżnić można m.in.:

  • Współpraca z przedstawicielami biznesu w zakresie pozyskiwania i udostępniania informacji o bezpłatnych przedsięwzięciach umożliwiających studentom i absolwentom naszej Uczelni podniesienie kwalifikacji zawodowych;
  • Organizacja cyklicznych przedsięwzięć edukacyjno-doradczych realizowanych we współpracy z firmami, instytucjami i absolwentami naszej Uczelni (w tym m.in. organizacja: Akademii Kariery oraz Akademii Biznesu, przeprowadzanie i opracowywanie wywiadów z Absolwentami), a także pełnienie funkcji partnera edukacyjnego – wspólnie m.in. z: Uniwersytetem Śląskim w Katowicach i Politechniką Śląską w Gliwicach w ramach realizacji certyfikowanego projektu Corporate Readliness Certificate (CRC), mającego na celu przygotowanie studentów do pracy w środowisku biznesowym;
  • Pozyskiwanie ofert rekrutacyjnych od firm i instytucji, a następnie publikowanie ich na stronie internetowej Uczelni;
  • Współpraca z absolwentami oraz przedstawicielami biznesu w ramach realizacji Programu lojalnościowego System Przywilejów Absolwenta (SPA);
  • Realizacja działań w ramach organizacji Konkursu „Wybitni Absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”;
  • Współpraca ze Stowarzyszeniem Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach „COLLEGIUM”.

Więcej informacji nt. możliwości współpracy

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca