Kontakt

Centrum Kształcenia przez Całe Życie

ul. Bogucicka 3
40-287 Katowice
Budynek: A; pok. 112

katowice@uniwersytet-dzieciecy.pl 
katowice@gimversity.pl 
elit@ue.katowice.pl 
uetw@ue.katowice.pl 

Adres do korespondencji

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice

Pracownicy

Katarzyna Franke

Kierownik
1 Maja 50
Budynek: A; pok. 112
40-287 Katowice
Photo of Kamila  Roszkowska

Kamila Roszkowska

Referent
1 Maja 50
Budynek: A; pok. 112
40-287 Katowice