Zadania Centrum

Do zadań Centrum Kształcenia przez Całe Życie należy prowadzenie działalności edukacyjnej w ramach kształcenia ustawicznego poprzez:

  • realizację i rozwój programów edukacji ekonomicznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
  • inspirowanie oraz wspieranie aktywności intelektualnej i społecznej, niezależnie od posiadanego wykształcenia osób, które z różnych powodów zakończyły lub przerwały aktywność zawodową,
  • współpracę z instytucjami wspierającymi programy edukacyjne.