Dział Komunikacji

Dział Komunikacji odpowiada za prowadzenie działań mających na celu budowanie wizerunku i marki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Dział koordynuje i prowadzi komunikację Uczelni z otoczeniem poprzez m.in. redagowanie informacji na stronie głównej Uniwersytetu oraz w mediach społecznościowych, wysyłanie Elektronicznego Biuletynu Uczelnianego (newsletter). Odpowiada za monitoring marki oraz analitykę internetową. Prowadzi projekty związane z rozwojem i utrzymaniem serwisu www Uczelni oraz aplikacji mobilnych.