Przejdź do menu Przejdź do treści

Komunikacja z otoczeniem

Dział Komunikacji prowadzi komunikację tak z otoczeniem wewnętrznym, jak i zewnętrznym, przekazując informacje o Uczelni, jej ofercie i wydarzeniach organizowanych dla i wraz ze społecznością akademicką.

Do głównych obszarów komunikacyjnych zaliczyć można:

  • redakcję Aktualności na stronie internetowej Uczelni oraz jej sekcji głównych w trzech językach,
  • obsługę profili i stron Uniwersytetu w mediach społecznościowych,
  • przygotowanie i publikację informacji na ekranach elektronicznych na terenie kampusu,
  • wydawanie Elektronicznego Biuletynu Uczelnianego,
  • administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej (BIP),
  • współpraca przy redagowaniu czasopisma FORUM, poprzez współpracę z jego Redaktorem Naczelnym oraz Biurem Rzecznika Prasowego.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3