Przejdź do menu Przejdź do treści

Zadania Działu

Do zadań Działu Komunikacji należy m.in.:

 1. kreowanie polityki informacyjnej Uniwersytetu z uwzględnieniem różnych grup interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych,
 2. podejmowanie działań nakierowanych na wzmacnianie wizerunku Uczelni oraz władz rektorskich,
 3. opracowanie wytycznych w zakresie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w Uczelni,
 4. dbałość o spójność komunikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej, w tym dbałość o prezentowanie treści i materiałów graficznych z wykorzystaniem mediów uniwersyteckich,
 5. koordynowanie komunikacji w mediach własnych Uniwersytetu, w tym na stronach internetowych, oficjalnych profilach Uniwersytetu w mediach społecznościowych itp.,
 6. udzielanie wsparcia w przygotowywaniu wystąpień́ prasowych oraz przemówień́ okolicznościowych, w szczególności dla władz rektorskich,
 7. utrzymanie, administracja i rozwój serwisu internetowego Uniwersytetu w języku polskim i angielskim,
 8. monitorowanie działań́ Uniwersytetu w elektronicznych mediach własnych przy wykorzystaniu systemów analitycznych,
 9. monitorowanie obecności marki Uniwersytetu w Internecie,
 10. redagowanie i dystrybucja Elektronicznego Biuletynu Uczelnianego,
 11. administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej Uniwersytetu,
 12. redagowanie i publikacja informacji na ekranach elektronicznych,
 13. współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu w zakresie pozyskiwania informacji o organizowanych inicjatywach i przedsięwzięciach,
 14. obsługa fotograficzna władz rektorskich oraz wydarzeń organizowanych na Uniwersytecie,
 15. prowadzenie serwisu fotograficznego Uniwersytetu oraz galerii zdjęć w serwisie internetowym Uniwersytetu. 
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca