Przejdź do menu Przejdź do treści

UniKat "Zespół rozwiązań na rzecz internacjonalizacji skierowanych do studentów i kadry zagranicznej UE Katowice"

Celem strategicznym projektu jest zwiększenie zdolności instytucjonalnej UE w Katowicach w zakresie obsługi studentów i kadry zagranicznej.

Poprzez realizację projektu Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach stanie się bardziej przyjazny zarówno studentom, jak i kadrze z zagranicy. Projekt realnie wpłynie na komfort studiowania oraz pracy na UE w Katowicach. Poprzez planowane działania, w tym budowę aplikacji webowej osoby z zagranicy będą miały łatwiejszy dostęp do najważniejszych informacji, które będę prezentowane w ciekawy i przystępny sposób. Działania w projekcie skupiają się również na podwyższeniu kompetencji w zakresie obsługi studentów i kadry zagranicznej oraz tworzenia zasad kultury internacjonalizacji. Istotnym elementem projektu jest również wsparcie językowe studentów i kadry zagranicznej poprzez stworzenie dedykowanego e-kursu języka polskiego. 

Cel strategiczny projektu zostanie osiągnięty poprzez cele operacyjne: 

 1. Wprowadzenie przyjaznych, intuicyjnych rozwiązań IT w zakresie obsługi studentów i kadry zagranicznej; 
  • zostanie wdrożona aplikacja webowa pn. „Welcome@UniKat”
 2. Zapewnienie sprawnej infrastruktury internacjonalizacji; 
  • opracowanie serii materiałów wideo Student\Staff hub prezentujących jednostki odpowiedzialne za obsługę cudzoziemców i zasady tworzenia kultury internacjonalizacji
  • seria podcastów z udziałem cudzoziemców
 3. Podwyższenie kompetencji pracowników; 
  • realizacja szkoleń (stosowanie narzędzi internetowych w komunikacji/ tworzenie komunikatów
 4. Wsparcie studentów i kadry zagranicznej z zakresie nauki j. polskiego.
  • przygotowanie e-kursu z j. polskiego

Czas trwania projektu: 04.05.2022 r. – 30.04.2023 r.  

Wartość projektu: 230 600,00 PLN

Źródło finansowania: NAWA ze środków Unii Europejskiej w ramach PO WER,  program "SPINAKER - intensywne międzynarodowe programy kształcenia 2020".  

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland”. 

Materiał filmowy

Uni Guide (e-przewodnik)

Uni Talks (podcasty)

Kurs języka polskiego

Wirtualny spacer

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3