Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Jeśli starasz się o przyjęcie na studia lub już studiujesz, posiadasz aktualne orzeczenie o rodzaju i stopniu niepełnosprawności lub przyznanej grupie inwalidzkiej, masz wiele pytań i nie wiesz kogo prosić o radę Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych służy pomocą.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 58/16 z dnia 1 września 2016 roku Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:

  • reprezentowanie interesów niepełnosprawnych studentów i doktorantów,
  • inicjowanie działań mających na celu stworzenie studentom i doktorantom warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia,
  • pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów,
  • wydawanie opinii odnośnie trudności organizacyjnych i technicznych związanych z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych na Uniwersytecie.

Na stronie Pełnomocnika znajdziesz m.in. informacje na temat możliwości wyrównania dostępu do oferty dydaktycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz pomocy jaką możemy Ci zaoferować.

Aktualności

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

Wyjazdy m.in. dla studentów posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub równorzędne) [Więcej]


Szkolenie dla studentów i doktorantów

Zapraszamy na kolejną edycję warsztatów Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów posiadających aktualne orzeczenie o ustalonym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem, ... [Więcej]


Szkolenie dla pracowników Uczelni

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych zaprasza pracowników UE Katowice do udział w cyklu szkoleniowym "Praca ze studentami z zaburzeniami psychicznymi" [Więcej]


Projekt „Aktywni, kompetentni, zatrudnieni - program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy"

Szanowni Państwo, Fundacja Sustinae zaprasza osoby z niepełnosprawnością do udziału w projekcie aktywizacyjnym współfinansowanym ze środków PFRON - „Aktywni, kompetentni, zatrudnieni - program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na... [Więcej]


Szkolenie pracowników Uczelni

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych oferuje pracownikom UE Katowice udział w cyklu szkoleniowym Praca ze studentami z zaburzeniami psychicznymi. [Więcej]


Spotkanie Pełnomocników i Pracowników ds. Osób Niepełnosprawnych

W dniu 9 grudnia (piątek) 2016r. odbyło się już 3 spotkanie Pełnomocników oraz Pracowników Biur ds. Osób Niepełnosprawnych największych Uczelni Ekonomicznych w Polsce. Tym razem przedstawiciele Uczelni spotkali się w Uniwersytecie Ekonomicznym w... [Więcej]


Przedstawiciele Uczelni na konferencji Pełno(s)prawny Student

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego w Krakowie, zorganizowała X edycję Ogólnopolskiej Konferencji "Pełno(s)prawny Student". Konferencja odbyła się w dniu 7 grudnia 2016 (środa) w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. Już po raz 4... [Więcej]