Centrum Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami

Jeśli starasz się o przyjęcie na studia lub już studiujesz, posiadasz aktualne orzeczenie o rodzaju i stopniu niepełnosprawności lub przyznanej grupie inwalidzkiej, masz wiele pytań i nie wiesz kogo prosić o radę Pełnomocnik Rektora ds. Osób ze Szczególnymi Potrzebami służy pomocą.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 58/16 z dnia 1 września 2016 roku Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:

  • reprezentowanie interesów niepełnosprawnych studentów i doktorantów,
  • inicjowanie działań mających na celu stworzenie studentom i doktorantom warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia,
  • pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów,
  • wydawanie opinii odnośnie trudności organizacyjnych i technicznych związanych z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych na Uniwersytecie.

Na stronie Pełnomocnika znajdziesz m.in. informacje na temat możliwości wyrównania dostępu do oferty dydaktycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz pomocy jaką możemy Ci zaoferować.

Aktualności

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach dołączył do DŻAMPa - obozu szkoleniowo-integracyjnego dla studentów z niepełnosprawnościami z całej Polski, który jest organizowany przez Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości. To już 15 edycja! Ty płacisz 500 zł,... [Więcej]
PROGRAM AKTYWNY SAMORZĄD adresowany jest do osób z niepełnosprawnością. Jeśli martwisz się o wydatki związane ze studiowaniem, jeśli martwisz się skąd wziąć pieniądze na czesne, wyżywienie, zakwaterowanie... to Program Aktywny Samorząd jest dla... [Więcej]
Stowarzyszenie MOST ze śląska realizuje dwuletni projekt pod nazwą „Ku lepszemu życiu”. Celem projektu jest nabycie kompetencji umożliwiających wejście na rynek pracy i utrzymanie stabilnego zatrudnienia. [Więcej]
W miniony weekend odbyły się warsztaty szkoleniowo-integracyjne dla studentów z niepełnosprawnościami. Zostały one zorganizowane w ośrodku przygotowań paraolimpijskich START w Wiśle [Więcej]
Fundacja Sustinae prowadzi rekrutacje do projektu Tytani Kariery. Jest on współfinansowany przez PFRON. W projekcie jest możliwość podjęcia stażu oraz zrealizowania kursu zawodowego, którego celem jest uzyskanie lub podniesienie kwalifikacji... [Więcej]
W dniach od 27 do 29 maja 2022 w Zielonej Górze odbyły się Integracyjne Mistrzostwa Polski AZS w bocci. Zawody rozgrywane były na hali sportowej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Naszą Uczelnię reprezentowała 2 osobowa drużyna w składzie: Klaudia... [Więcej]
W dniach 13-15 maja 2022 odbyły się Integracyjne Mistrzostwa Polski w Pływaniu organizowane przez AZS. Studenci UE Katowice wywalczyli 8 medali! Gratulujemy!!! [Więcej]
Udział w projekcie pozwoli na podniesienie kompetencji oraz pomoże w zdobyciu kwalifikacji zawodowych i ułatwi znalezienie pracy. [Więcej]
Uprzejmie przypominamy, że trwa nabór do projektów oferujących wsparcie niepełnosprawnym studentom i absolwentom w znalezieniu płatnych staży oraz pracy. [Więcej]
Lasy Państwowe przygotowały przewodnik tras turystycznych dostępny w języku migowym. Jedna z tras (po Bieszczadach) dostępna jest dla osób poruszających się na wózkach. [Więcej]