Centrum Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami

Jeśli starasz się o przyjęcie na studia lub już studiujesz, posiadasz aktualne orzeczenie o rodzaju i stopniu niepełnosprawności lub przyznanej grupie inwalidzkiej, masz wiele pytań i nie wiesz kogo prosić o radę Pełnomocnik Rektora ds. Osób ze Szczególnymi Potrzebami służy pomocą.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 58/16 z dnia 1 września 2016 roku Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:

  • reprezentowanie interesów niepełnosprawnych studentów i doktorantów,
  • inicjowanie działań mających na celu stworzenie studentom i doktorantom warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia,
  • pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów,
  • wydawanie opinii odnośnie trudności organizacyjnych i technicznych związanych z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych na Uniwersytecie.

Na stronie Pełnomocnika znajdziesz m.in. informacje na temat możliwości wyrównania dostępu do oferty dydaktycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz pomocy jaką możemy Ci zaoferować.

Aktualności

27.10.2021r. godz. 10.00-12.00  Cele szkolenia Poszerzenie wiedzy z zakresu problematyki zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami zarówno w zakładach pracy chronionej, jak i na otwartym rynku pracy.Przedstawienie aspektów zakładania działalności... [Więcej]
8-10 października 2021r. [Więcej]
Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek, które pomogą zwiększyć dostępność Twojego spotkania. Upewnij się, że osoba, która będzie uczestniczyć w spotkaniu online zna narzędzie, z którego będziesz korzystać.Pamiętaj, że osoby korzystające z technologii... [Więcej]
17 lutego 2021r. [Więcej]
Organizacja Studentów Niepełnosprawnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zaprasza całą społeczność akademicką na spotkanie online, które odbędzie się w dniu 19 listopada br. o godz. 17:00 na platformie Google Meet. [Więcej]
UWAGA Przypominamy, że na uczelni działa telefoniczna pomoc psychologa uczelnianego. Pomoc ta skierowana jest do całej społeczności akademickiej.   Harmonogram dyżurów telefonicznych:  Mgr Maria Rabsztyn dyżur telefoniczny pod numerem 694-268-396 ... [Więcej]
Realizacja spraw studentów i doktorantów od października 2020r. [Więcej]
W dniu 14 września 2020r. Dr Maria Gorczyńska, prof UE, Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych, została wybrana na członka Komisji ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy KRASP (Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich) w kadencji... [Więcej]
Fundacja Znajdź Pomoc prowadzi rekrutację do projektu "Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością" w ramach programu „Absolwent” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zaczniemy od... [Więcej]
Zasady komunikacji na UE Katowice w sytuacji epidemiologicznej [Więcej]