Michał Brożek - Dyrygent

Michał Brożek - Dyrygent

Dyrygent, organista, kompozytor, nauczyciel muzyki. Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. W 2009 roku ukończył studia pierwszego stopnia w dwóch specjalnościach: Edukacja muzyczna oraz Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych, a także w specjalizacji Muzyka kościelna. W 2011 roku ukończył z wyróżnieniem studia drugiego stopnia w specjalnościach: Dyrygentura chóralna i przedmioty teoretyczno-muzyczne w klasie dyrygentury prof. dr hab. Iwony Melson oraz Edukacja muzyczna i przedmioty teoretyczno-muzyczne. W 2010 roku był uczestnikiem XIII Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów Chóralnych w Poznaniu. Swoje doświadczenie pogłębiał również jako chórzysta współpracując m.in. z Chórem Kameralnym Akademii Muzycznej w Katowicach pod dyr. prof. Czesława Freunda. W czasie studiów, w 2008 roku, założył Chór "Cantate Deo” przy parafii Krzyża Świętego w Tychach, z którym zdobywa nagrody i wyróżnienia na przeglądach i festiwalach chóralnych. Jest także nauczycielem muzyki w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lędzinach oraz w Szkole Podstawowej Nr 6 w Tychach. W 2013 roku objął stanowisko Dyrygenta Chóru Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Od 2015 roku jest dyrektorem artystycznym Rejonowego Przeglądu Kolęd i Pastorałek w Tychach dla Szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Dokonał 3 nagrań płytowych: Requiem Gabriela Faurego (2014) oraz płyty kolędowe nagrane z Chórem "Cantate Deo" (2015) i z Chórem Uniwersytetu Ekonomicznego (2016)

Natalia Łukaszewicz-Charabin - II Dyrygent

Natalia Łukaszewicz-Charabin

Wokalistka, dyrygent, menedżer kultury, pianistka. Jest absolwentką Wydziału Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach - ukończyła na tym Wydziale dwie specjalności: Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych oraz Wokalistykę jazzową. W 2010 roku ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na kierunku Menedżer Kultury. W latach 2007-2010 pełniła funkcję pedagoga emisji głosu w Chórze Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pracowała też w Zespole Pieśni i Tańca "Śląsk" w Koszęcinie i w Młodzieżowym Domu Kultury w Katowicach. Obecnie pracuje w Chórze Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach. Jest także dyrygentem i kierownikiem artystycznym dwóch chórów: Towarzystwo Śpiewacze "Dzwon" w Orzeszu i "Jutrzenka" w Ornontowicach. Czynnie związana jest z grupą wokalną „The Feel Harmonic”, z którą zdobyła I miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie (2015), II miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Piosenek Jeremiego Przybory w Warszawie (2015), I miejsce na Wojewódzkim Festiwalu „Bóg się rodzi” w Żorach (2016) oraz z Zespołem Muzyki Dawnej "Cantus Floridus", prowadzonym przez Szymona Bywalca, z którym występowała na wielu koncertach i festiwalach. Współpracuje z różnymi instytucjami artystycznymi w Polsce i za granicą. Bierze udział w nagraniach płytowych i telewizyjnych min.: partia solowa w utworze „De profundis” Michała Dobrzyńskiego z płyty Expression, udział w prapremierze „Pasji wg św. Łukasza” Krzysztofa Pendereckiego w reżyserii Grzegorza Jarzyny wraz ze Śpiewakami Miasta Katowic „Camerata Silesia”, prawykonanie LXXIV psalmu na sopran solo, chór mieszany i saksofon Jarosława Mamczarskiego.

Zajęcia w zakresie emisji głosu prowadzi Agnieszka Zawierucha

Edukację muzyczną rozpoczęła mając 8 lat. W 1995 roku ukończyła Liceum Muzyczne w Częstochowie w klasie rytmiki. Naukę kontynuowała w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach na Wydziale Kompozycji, Teorii i Edukacji Muzycznej - w 2001 roku ukończyła studia z wynikiem bardzo dobrym i otrzymała tytuł magistra sztuki w zakresie prowadzenia zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych. W latach 2001-2010 pracowała w Państwowej Szkole Muzycznej im. Jana Kiepury w Sosnowcu, gdzie prowadziła chór Szkoły I i II stopnia. Od 2001 roku śpiewa w Chórze Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego, jest asystentką dyrygenta, prowadzi również emisję głosu. W lutym 2013 roku została dyrygentem i menadżerem Chóru Uniwersytetu Śląskiego Dzieci GIOIA. Od września 2013 roku prowadzi emisję głosu w Chórze Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Poprzedni dyrygenci

  • Bartłomiej Kułach  2006 - 2007
  • Edyta Gryboś-Zabrzeńska  2007 - 2009
  • Iwona Mida  2009 - 2010
  • Natalia Łukaszewicz (Asystent dyrygenta)  2007 - 2010
  • Dominika Kawiorska  2010 - 2013
  • Szymon Cichoń (II dyrygent) 2015 - 2016