Międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego 2015/2016 w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach