Oprawa mszy św. z okazji 90 rocznicy Koronacji Matki Bożej Piekarskiej oraz koncert w Bazylice Piekarskiej