VI Międzynarodowy Festiwal Chóralny "Cracovia Cantans" - przesłuchanie konkursowe i koncert