Chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

 • Chór powstał w marcu 2006 roku
 • zespół liczy 60 osób i składa się ze studentów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego oraz osób spoza Uczelni
 • śpiewamy na uroczystościach akademickich, uczestniczymy w projektach muzycznych, wydarzeniach regionalnych i uroczystościach okolicznościowych
 • bierzemy udział w konkursach i festiwalach chóralnych
 • zdobyliśmy nagrody w konkursach ogólnopolskich: w Tychach, Gnieźnie, Międzyrzeczu, Będzinie, Bydgoszczy, Myślenicach i Kielcach oraz w konkursach międzynarodowych: w Ejszyszkach na Litwie, w Lloret de Mar w Hiszpanii, w Bielsku-Białej, Rybniku, Będzinie, Pradze w Czechach, Krakowie, Warszawie, Bańskiej Bystrzycy na Słowacji, Barczewie, Cieszynie, w Ochrydzie w Północnej Macedonii i w Ołomuńcu w Czechach.
 • koncertujemy za granicą: Włochy (2 razy), Hiszpania (2 razy), Turcja, Litwa, Francja, Czechy (2 razy), Słowacja, Północna Macedonia, Chiny
 • współpracujemy z innymi chórami: Akademicki Zespół Muzyczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach, SUP’Vocalis z Saint-Etienne, Chór Cantate Deo działający przy parafii Krzyża Świętego w Tychach, Akademicki Chór Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Zabrzański Chór Resonans Con Tutti, Chór Rencontres Musicales en Loire z Saint-Etienne oraz z Zespołem Pieśni i Tańca Silesianie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 • dwa razy w tygodniu spotykamy się na próbach
 • nasze umiejętności doskonalimy na warsztatach muzycznych
 • prezentujemy muzykę klasyczną, sakralną, rozrywkową i ludową
 • śpiewamy w różnych językach 
 • wydaliśmy trzy płyty
 • organizujemy spotkania okolicznościowe chórzystów
 • od 2018 roku jesteśmy organizatorem Metropolitalnego Festiwalu Chóralnego

Naszym Dyrygentem jest Michał Brożek.
Instruktorami są: Natalia Łukaszewicz-Charabin i Kamil Gojowy. 
Przełożonym Chóru jest Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach - dr hab. Robert Wolny, prof. UE