Chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

 • Chór powstał w marcu 2006 roku
 • zespół liczy 49 osób i składa się ze studentów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego oraz osób spoza Uczelni
 • śpiewamy na uroczystościach akademickich, uczestniczymy w projektach muzycznych, wydarzeniach regionalnych i uroczystościach okolicznościowych
 • bierzemy udział w konkursach i festiwalach chóralnych
 • zdobyliśmy nagrody w konkursach ogólnopolskich: w Tychach, Gnieźnie, Międzyrzeczu, Będzinie, Bydgoszczy, Myślenicach i Kielcach oraz w konkursach międzynarodowych: w Ejszyszkach na Litwie, w Lloret de Mar w Hiszpanii, w Bielsku-Białej, Rybniku, Będzinie, Pradze, Krakowie, Warszawie, Bańskiej Bystrzycy i Barczewie
 • koncertujemy za granicą: Włochy (2 razy), Hiszpania (2 razy), Turcja, Litwa, Francja, Czechy, Słowacja
 • współpracujemy z innymi chórami: Akademicki Zespół Muzyczny Politechniki Śląskiej, SUP’Vocalis z Saint-Etienne, Cantate Deo działający przy parafii Krzyża Świętego w Tychach, Akademicki Chór Politechniki Śląskiej w Gliwicach
 • dwa razy w tygodniu spotykamy się na próbach
 • mamy zajęcia z emisji głosu
 • nasze umiejętności doskonalimy na warsztatach muzycznych
 • prezentujemy muzykę klasyczną, sakralną, rozrywkową i ludową
 • śpiewamy w różnych językach 
 • wydaliśmy trzy płyty
 • organizujemy spotkania okolicznościowe chórzystów.

Naszym Dyrygentem jest Michał Brożek.
II Dyrygentem jest Natalia Łukaszewicz-Charabin.
Zajęcia w zakresie emisji głosu prowadzi z nami Agnieszka Zawierucha.
Kierownikiem Chóru jest Teresa Chmiel.
Przełożonym Chóru jest Prorektor ds. Edukacji i Internacjonalizacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach - Prof. dr hab. Sławomir Smyczek.