Przejdź do menu Przejdź do treści

 

 Tematyka Konferencji

Profesjonalizm i specjalizacja, tak wysoko cenione na globalnym rynku pracy i nauki, obejmują nie tylko fachową wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie, ale również umiejętność kompetentnego i precyzyjnego komunikowania się w kontekście danej branży na arenie międzynarodowej. Znajomość języka specjalistycznego jest zatem jednym z kluczowych wyznaczników konkurencyjności w świecie szeroko pojętego biznesu  i nauki. Tak znacząca rola języków specjalistycznych we współczesnej komunikacji determinuje ich pozycję w badaniach językoznawczych i praktyce.

W dniach 19-20 czerwca 2015 r. Międzywydziałowe Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zorganizowało I Konferencję Naukowo-Edukacyjną "Języki specjalistyczne w badaniach i praktyce: doświadczenia, horyzonty, wyzwania," w której udział wzięli naukowcy i praktycy z całego kraju.

Celem konferencji było połączenie dwóch obszarów dziedziny określanej mianem ‘języki specjalistyczne’: obszaru badań naukowych oraz obszaru praktyki i dydaktyki, które wzajemnie się przenikają i uzupełniają. Tematyka konferencji objęła szerokie spektrum zagadnień związanych z różnymi odmianami języka specjalistycznego, m.in. szeroko rozumianego języka biznesu i administracji, języka technicznego, medycznego, prawniczego/prawa, naukowego i innych odmian języków specjalistycznych. Referaty nawiązywały do wielu języków narodowych, nie tylko tych najczęściej badanych i nauczanych (j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. włoski, j. rosyjski), ale również języka chińskiego, macedońskiego, a także języka polskiego jako obcego. Referaty wygłoszono w 3 blokach tematycznych:

  1. Terminologia specjalistyczna i analiza tekstów specjalistycznych (m.in. wykładniki fachowości tekstu specjalistycznego, analiza dyskursów, gatunków i rejestrów specjalistycznych, kulturowe i społeczne uwarunkowania komunikacji specjalistycznej)
  2. Translatoryka specjalistyczna (m.in. problemy terminologii, wykorzystanie korpusów w przekładzie specjalistycznym, pozajęzykowa wiedza tłumacza)
  3. Praktyka i dydaktyka języków specjalistycznych (m.in. ewolucja form i metod nauczania języków specjalistycznych, dydaktyka języków specjalistycznych w programie studiów wyższych, wykorzystanie nowych mediów i technologii ICT w dydaktyce języków specjalistycznych).

W ramach konferencji odbyły się również warsztaty metodyczne dla wykładowców języków specjalistycznych, jak również warsztaty dotyczące wykorzystania metod statystycznych w badaniach nad tymi językami.

Konferencja była doskonałą okazją do dyskusji nad stanem badań w dziedzinie języków specjalistycznych, wymiany opinii i doświadczeń, dostarczyła również uczestnikom  inspiracji do dalszego rozwoju zawodowego.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca