Przejdź do menu Przejdź do treści

Harmonogram prac

Etap Data rozpoczęcia Data zakończenia
Nabycie gruntów Uniwersytet jest właścicielem nieruchomości przewidzianej pod realizacje inwestycji
Studium programowe V 2010 VI 2010
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostosowanie do nowych potrzeb posiadanej dokumentacji technicznej (zakończone zawarciem umowy)* VI 2010 VII 2010
Prace projektowe VII 2010 IV 2011
Uzyskanie pozwolenia na budowę X 2010 I 2011
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na powiernictwo inwestycyjne (zakończone zawarciem umowy) I 2011 IV 2011
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i instalację pierwszego wyposażenia – generalne wykonawstwo (zakończone zawarciem umowy) V 2011 IX 2011
Przygotowanie terenu i sieci X 2011 XII 2011
Realizacja robót budowlanych (generalne wykonawstwo) X 2011 IX 2013
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawę wyposażenia obiektu (nie ujętego w generalnym wykonawstwie) I 2013 X 2013
Zagospodarowanie terenu I 2013 IX 2013
Zagospodarowanie (wyposażenie) obiektu VI 2013 XII 2013
Wdrażanie projektu (uruchomienie obiektu) IX 2013 XII 2013
Dołącz do nas

Nasi partnerzy