Przejdź do menu Przejdź do treści

Wsparcie dla konferencji

Wyświetlanie materiałów informacyjnych.

 

Wszystkie plakaty, które mają być wyświetlane na monitorach w CNTI

proszę przygotować w formacie .jpg i rozdzielczości 1920x1080.

Nieprzyjmowane są pliki tworzone w programie PowerPoint!

Materiały proszę wysłać na adres cnti.konf@uekat.pl z informacją od kiedy i w jakiej kolejności mają być wyświetlane poszczególne pliki.Centrum Informatyczne zastrzega sobie prawo do zmian w sposobie wyświetlania materiałów.

 

Rejestracja wideo i udostępnianie online.

 

Możliwe jest rejestrowanie wydarzeń odbywających się w Auli CNTI i udostępnianie ich "na żywo" w Internecie poprzez stronę www.tv.ue.katowice.pl. Dobrą praktyką jest zebranie zgód od prelegentów na takie działanie (po stronie organizatora)

Po wydarzeniu otrzymujecie Państwo płytę z zarejestrowanym wydarzeniem.

Zapotrzebowanie nalezy zgłaszać mailowo na adres cnti.konf@uekat.pl.

 

Wideokonferencje.

 

Budynek wyposażony jest w terminale wideokonferencyjne oraz oprogramowanie do organizacji wideokonferencji. Zapotrzebowanie na takie usługi należy zgłaszać z wyprzedzeniem pozwalającym na przetestowanie możliwości połączenia.

 

Kontakt i pomoc.

 

Pomoc techniczną podczas trwania wydarzenia można uzyskać w pokoju 4/15 (poziom 4) oraz pod nr telefonów: 322577685, 322577691, 322577654.

Kontakt mailowy poprzez adres cnti.konf@uekat.pl

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca