Mail do studentów - ćwiczenia do realizacji w warunkach domowych

Drodzy  studenci.

Piszę do Was maila z informacjami ogólnymi, oraz ze szczegółowym opisem zadań do realizacji w warunkach domowych. Możecie Państwo wykonywać te zestawy ćwiczeń np. we własnym mieszkaniu, domu, na ogródku przydomowym lub na własnej działce, bez kontaktu z innymi osobami. Przekażę teraz warunki ogólne.

Przed przystąpieniem do ćwiczeń w mieszkaniu czy domu trzeba znaleźć miejsce do ćwiczeń (bez sprzętów domowych) o wymiarach minimum 2,3x 1,3 metra. Pomieszczenie musi być przewietrzone, Państwo w strojach sportowych i po odpowiednim lekkim nawodnieniu (szklanka wody, wody mineralnej).

Na stronie – forms.gle/Lbe6m7K3zyaw2AuE9 - znajduje się dzienniczek indywidualnych zajęć studenta. Kopię pliku zapisujemy na swoim dysku (bardzo ważne) i tam uzupełniamy dane. W dzienniczku oprócz wpisania własnego imienia i nazwiska, nr. albumu wypisujecie również imię i nazwisko prowadzącego dotychczas zajęcia na obiektach UE, dzień oraz godziny w których się one odbywały. Dalej należy dokonać pomiaru tętna i temperatury ciała przed rozpoczęciem ćwiczeń. Pomiaru tętna dokonujemy palcem wskazującym i środkowym ręki prawej na tętnicy promieniowej ręki lewej (odwracając rękę dłoniowo do góry) i odmierzamy zegarkiem ilość uderzeń przez pół minuty - wynik mnożymy x2, pomiaru można alternatywnie dokonać na tętnicy szyjnej z lewej strony. Wpisujemy te dane do dzienniczka w odpowiednich rubrykach w dniu ćwiczenia. Tego samego pomiaru tętna dokonujemy w połowie ćwiczeń (po 10-11minutach ) oraz 1 minutę po ćwiczeniach. W razie gdy temperatura ciała (powyżej-37,0 lub tętno – powyżej 140 uderzeń/minutę) uniemożliwi rozpoczęcie ćwiczeń lub dalsze ich wykonywanie - opisujecie ten fakt w dzienniczku. Ćwiczycie Państwo około 22 minuty dziennie przez 4 dni w tygodniu co odpowiada czasowi ok. 1,5 godziny tygodniowo (czas trwania normalnych zajęć na UE). Dzienniczek wypełniamy na bieżąco. Jest to Państwa dzienniczek, którego nam nie przesyłacie. Na podstawie dzienniczka i własnych odczuć po zajęciach wypełniacie Państwo RAPORT, który przesyłacie linkiem – forms.gle/PrKA6yFHwJbWSWRg7 - po skończonym tygodniu swojemu prowadzącemu.

Każde zajęcia które odbywały się na terenie Uniwersytetu w określonym dniu i w określonych godzinach, oraz na określonym obiekcie, będą miały własną nazwę (np. siłownia poniedziałek godz. 13.30 – prowadzący mgr E.Bronder), Dlatego dostaliście Państwo od prowadzących zajęcia zaproszenie do poszczególnych klas w – classroom.google.com i w ramach tej grupy będziecie otrzymywali informacje na temat: zestawów ćwiczeń do realizacji w poszczególnych tygodniach zajęć, sprawdzianów i innych testów, oraz będziecie się mogli komunikować z prowadzącym w każdej sprawie związanej z wf. Oprócz kontaktu przez classroom.gogle.com, można z prowadzącym kontaktować się również przez maila uczelnianego. Pracownicy Uczelni posiadają maila - imię.nazwisko@ue.katowice.pl - mój  mail: eugeniusz.bronder@ue.katowice.pl

Życzymy Państwu dużo wytrwałości w wykonywaniu zadanych zestawów ćwiczeń, przyjemności w ich wykonywaniu, pamiętając jednocześnie o tym, że ruch jest nam w tym czasie bardzo potrzebny. Mam nadzieję, że ten okres w miarę szybko się skończy i będziemy mogli niebawem spotkać się na zajęciach w Uniwersytecie.

Eugeniusz Bronder - kierownik CWFiS UE Katowice