Odrabianie zajęć z wychowania fizycznego


W trakcie sesji poprawkowej studenci mają możliwość odrabiania zajęć z wychowania fizycznego w podanych poniżej terminach:

wtorek 17.09.2019 10.00-11.30

środa 18.09.2019 10.00-11.30

czwartek 19.09.2019 9.00-10.30 (zajęcia w terenie)

poniedziałek 23.09.2019 9.00-10.30

Sala gimnastyczna budynek A