Przejdź do menu Przejdź do treści

Basen

Uprzejmie informujemy, iż w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach umożliwia odpłatne korzystanie z basenu pracownikom i byłym pracownikom emerytom, rencistom oraz członkom ich rodzin. 

Terminy udostępnień basenu:

od  21 lutego 2024 do 30 czerwca 2024 roku w następujących dniach i godzinach

  • od poniedziałku do piątku w godzinach: 06:20-07:05, 07:05-07:50
  • poniedziałki w godzinach: 13:25-14:10, 14:10-14:55, 14:55-15:40, 15:40-16:25, 16:25-17:10, 17:10-17:55
  • czwartki i piątki: 17:00-17:45

Korzystanie z basenu możliwe jest po wykupieniu karnetu. Uniwersytet umożliwia zakup karnetu w następujących pakietach do wyboru:

  1. pakiet I - 16 wejść 45 minutowych – 88,00 zł
  2. pakiet II - 32 wejścia 45 minutowe – 176,00 zł
  3. pakiet III - 48 wejść  45 minutowych – 264,00 zł

Z wejść w ramach jednego karnetu może korzystać wyłącznie jedna osoba, dla której dedykowany jest karnet.

Opłaty za wybrany karnet/karnety należy dokonać na rachunek bankowy:
21 1050 1214 1000 0024 4853 8526 ING Bank Śląski S.A.

W tytule przelewu należy podać:

  • imię i nazwisko osoby/osób korzystającej z wejść na basen
  • rodzaj wybranego pakietu (np. Jan Kowalski – pakiet I, Iwona Kowalska – pakiet II)

W wysokości wynikającej z sumy wybranych pakietów przypadających na wskazane osoby. Karnety przysługują wyłącznie osobom, które zostały wskazane w tytule przelewu. Ewidencjonowanie wejść obsługuje portiernia budynku C.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z Regulaminem gospodarowania środkami ZFŚS Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pracownikom i byłym pracownikom emerytom, rencistom oraz osobom upoważnionym, o którym mowa w par. 4 ust. 1 Regulaminu, przysługuje dofinansowanie opłat z tytułu wzmacniania potencjału fizycznego i kulturowego ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w rocznych limitach określonych w tabeli dofinansowania na rok 2023:

Tabela dofinansowania opłat z tytułu wzmacniania potencjału fizycznego i kulturowego na rok 2023

Stosowny wniosek o dofinansowanie wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu można złożyć w terminie do 5 grudnia 2023r. w Dziale Socjalnym (tel +48 32257-7062).

 

O wszelkich ewentualnych przerwach technicznych w funkcjonowaniu basenu i/lub zmianach w terminach udostępnień będziemy Państwa informować na bieżąco ze stosownym wyprzedzeniem.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3