Regulamin zaliczenia przedmiotu: wychowanie fizyczne

Wszyscy studenci / studentki UE Katowice odbywają dwa semestry wychowania fizycznego na pierwszym roku studiów. Przed rozpoczęciem semestru zapisują się na każdy semestr (przed semestrem zimowym na semestr zimowy, przed semestrem letnim na semestr letni).

Każdy student / studentka otrzyma na swojego prywatnego maila, link od- irk@ue.katowice.pl w dniu 23.09.2022 i od poniedziałku 26.02.2022 od godziny 9.00 do 30.09.2022 do godziny 16.00, będzie się mógł zapisać wybierając jeden z trzech obiektów: salę A, salę C lub basen. Terminy zajęć są narzucone przez Uniwersytet, tzn. dana grupa i kierunek ma zajęcia w określonym dniu i o określonej godzinie, np. Poniedziałek godz. 8.00-9.30 – FR -gc 06, FR-gc-07, FR-gc-10.

Sala  sportowa:

Obowiązujący strój to koszulka i spodenki sportowe (ewentualnie spodnie dresowe), oraz obuwie zamienne, sportowe (adidasy, tenisówki) z podeszwą nie rysującą parkietu.

Aby zaliczyć przedmiot trzeba systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach.

Student / studentka  ma prawo do jednej nieusprawiedliwionej nieobecności i ewentualnie dwóch zwolnień lekarskich (poświadczonych zaświadczeniem lekarskim).

Wszystkie kolejne nieobecności muszą być usprawiedliwione i odpracowane. Student ma prawo odpracować zajęcia na dowolnych zajęciach u swojego prowadzącego bez wpływu na ocenę (jedne zajęcia dziennie, maksymalnie trzy w semestrze).

Nieobecność na zajęciach należy usprawiedliwić w terminie do 2 tyg. od zaistnienia.

Studenci na salach sportowych nie muszą odpracowywać ewentualnych zwolnień lekarskich, jeżeli te  zwolnienia są maksymalnie dwa w semestrze.   

Studenta / studentkę na zakończenie semestru obowiązuje sprawdzian umiejętności z zakresu materiału realizowanego na zajęciach.    

Studentka / student otrzyma zaliczenie jeśli  odbędzie i przećwiczy  co najmniej 12 zajęć i wykona sprawdzian końcowy z przerobionego materiału.

BASEN – PŁYWANIE

Obowiązujący strój to dla pań - strój kąpielowy (jedno lub dwu częściowy) oraz czepek pływacki i klapki gumowe. Dla panów – kąpielówki (ściśle przylegające do ciała, spodenki sportowe wykluczone), czepek pływacki, klapki gumowe.

Kobiety:

  • Studentka ma prawo do nieobecności związanej z niedyspozycją raz w miesiącu (N), maksymalnie 4 w semestrze.
  • Wszystkie inne nieobecności muszą być odpracowane. Studentka ma prawo odpracować zajęcia na dowolnych zajęciach dydaktycznych u swojego prowadzącego, bez wpływu na ocenę (jedne zajęcia dziennie, maksymalnie trzy w semestrze).
  • Nieobecność na zajęciach należy usprawiedliwić zwolnieniem lekarskim (również do odpracowania),  w terminie do 2 tyg. od zaistnienia. Po tym terminie nieobecność będzie traktowana jako nieobecność nie usprawiedliwiona.

Żeby zaliczyć semestr studentka musi odbyć co najmniej 11 zajęć w wodzie i wykonać sprawdzian praktyczny z zakresu przerobionego materiału.

Mężczyźni:

  • Student ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności.
  • Wszystkie kolejne nieobecności muszą być  odpracowane (również zwolnienia lekarskie)      
  • Student ma prawo odpracować nieobecności na  dowolnych zajęciach dydaktycznych u swojego prowadzącego, bez wpływu na ocenę (jedne zajęcia dziennie, maksymalnie trzy w semestrze).
  • Nieobecność na zajęciach należy usprawiedliwić w terminie do 2 tyg. od zaistnienia.

Student otrzyma zaliczenie z wf jeśli przećwiczy co najmniej 12 zajęć w wodzie i odbędzie sprawdzian praktyczny z przerobionego materiału.

Studenci ubiegający się o częściowe  zwolnienie lekarskie.

Studenci ubiegający się o częściowe zwolnienie z zajęć wf w pierwszych dwóch tygodniach  po rozpoczęciu semestru przychodzą do kierownika CWFiS – pokój 309C, w celu określenia zastępczej formy zaliczenia wychowania fizycznego. Będą odbywali zajęcia w małych grupach ze specjalistami  pracującymi z osobami z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności i zajęcia będą dostosowane do ich dolegliwości.

Studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności

  • Studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności traktowani są indywidualnie
  • terminy i forma zajęć – do uzgodnienia z prowadzącymi te zajęcia
  • Wszyscy zainteresowani proszeni są o kontakt z dr Danutą Palicą danutapalica@gmail.com 

kontakt osobisty w CWFiS, budynek C, pokój 308

Przypadki losowe będą rozpatrywane indywidualnie.

Przypadki losowe zgłaszamy kierownikowi CWFiS – Eugeniusz Bronder pokój 309C na jego dyżurach.

Z każdym pracownikiem prowadzącym z państwem zajęcia można się spotkać na jego dyżurach w budynku C, w pokojach 210C lub 308C. Kierownik CWFiS przyjmuje studentów na swoich dyżurach w pokoju 309C.

Terminy zajęć wf dla poszczególnych grup I-go roku

Dzień tygodnia blok 2 grupa_pod
Pn 08.00-09.40 FR_K-ce_22_z_SI_gc06
Pn 08.00-09.40 FR_K-ce_22_z_SI_gc07
Pn 08.00-09.40 FR_K-ce_22_z_SI_gc10
Pn 09.50-11.30 FAB_K-ce_22_z_SI_gc02
Pn 09.50-11.30 FR_K-ce_22_z_SI_gc08
Pn 09.50-11.30 MSG_K-ce_22_z_SI_gc02
Pn 11.40-13.20 FR_K-ce_22_z_SI_gc05
Pn 11.40-13.20 GP_K-ce_22_z_SI_gc01
Pn 11.40-13.20 GP_K-ce_22_z_SI_gc02
Pn 13.30-15.10 IB_K-ce_22_z_SI_gc01
Pn 13.30-15.10 IB_K-ce_22_z_SI_gc02
Pn 13.30-15.10 IB_K-ce_22_z_SI_gc03
Pn 15.20-17.00 FR_K-ce_22_z_SI_gc01
Pn 15.20-17.00 FR_K-ce_22_z_SI_gc03
Pn 15.20-17.00 FR_K-ce_22_z_SI_gc11
Wt 08.00-09.40 DKS_K-ce_22_z_SI_gc01
Wt 08.00-09.40 E_K-ce_22_z_SI_gc01
Wt 08.00-09.40 E_K-ce_22_z_SI_gc02
Wt 09.50-11.30 E_K-ce_22_z_SI_gc03
Wt 09.50-11.30 E_K-ce_22_z_SI_gc04
Wt 09.50-11.30 ZPu_K-ce_22_z_SI_gc01
Wt 11.40-13.20 E_K-ce_22_z_SI_gc05
Wt 11.40-13.20 E_K-ce_22_z_SI_gc06
Wt 11.40-13.20 LWB_K-ce_22_z_SI_gc01
Wt 13.30-15.10 DKS_K-ce_22_z_SI_gc03
Wt 13.30-15.10 LWB_K-ce_22_z_SI_gc02
Wt 13.30-15.10 ZPu_K-ce_22_z_SI_gc02
Wt 15.20-17.00 DKS_K-ce_22_z_SI_gc02
Wt 15.20-17.00 IE_K-ce_22_z_SI_gc02
Wt 15.20-17.00 LWB_K-ce_22_z_SI_gc03
Śr 08.00-09.40 I_K-ce_22_z_SI_gl01
Śr 08.00-09.40 I_K-ce_22_z_SI_gl04
Śr 09.50-11.30 FR_K-ce_22_z_SI_gc02
Śr 09.50-11.30 FR_K-ce_22_z_SI_gc04
Śr 09.50-11.30 FR_K-ce_22_z_SI_gc09
Śr 11.40-13.20 FM_K-ce_22_z_SI_gc01
Śr 11.40-13.20 FM_K-ce_22_z_SI_gc02
Śr 11.40-13.20 GT_K-ce_22_z_SI_gc01
Śr 13.30-15.10 FAB_K-ce_22_z_SI_gc01
Śr 13.30-15.10 GT_K-ce_22_z_SI_gc02
Śr 13.30-15.10 I_K-ce_22_z_SI_gl03
Śr 15.20-17.00 I_K-ce_22_z_SI_gl02
Śr 15.20-17.00 I_K-ce_22_z_SI_gl05
Śr 15.20-17.00 IE_K-ce_22_z_SI_gc01
Cz 08.00-09.40 GMiN_K-ce_22_z_SI_gc01
Cz 08.00-09.40 Pf_K-ce_22_z_SI_gc01
Cz 08.00-09.40 PwZ_K-ce_22_z_SI_gc02
Cz 09.50-11.30 PwZ_K-ce_22_z_SI_gc01
Cz 09.50-11.30 ZM_K-ce_22_z_SI_gc01
Cz 09.50-11.30 ZM_K-ce_22_z_SI_gc02
Cz 11.40-13.20 ZM_K-ce_22_z_SI_gc03
Cz 11.40-13.20 ZM_K-ce_22_z_SI_gc04
Cz 11.40-13.20 ZM_K-ce_22_z_SI_gc05
Cz 13.30-15.10 Pf_K-ce_22_z_SI_gc02
Cz 13.30-15.10 ZM_K-ce_22_z_SI_gc06
Cz 15.20-17.00 Pf_K-ce_22_z_SI_gc03
Pt 08.00-09.40 AG_K-ce_22_z_SI_gc01
Pt 08.00-09.40 GMiN_K-ce_22_z_SI_gc02
Pt 08.00-09.40 L_K-ce_22_z_SI_gc05
Pt 09.50-11.30 AG_K-ce_22_z_SI_gc02
Pt 09.50-11.30 L_K-ce_22_z_SI_gc04
Pt 11.40-13.20 L_K-ce_22_z_SI_gc02
Pt 11.40-13.20 L_K-ce_22_z_SI_gc03
Pt 11.40-13.20 MSG_K-ce_22_z_SI_gc01
Pt 13.30-15.10 GC_K-ce_22_z_SI_gc01
Pt 13.30-15.10 GC_K-ce_22_z_SI_gc02
Pt 13.30-15.10 L_K-ce_22_z_SI_gc01