Przejdź do menu Przejdź do treści

Regulamin zaliczenia przedmiotu: wychowanie fizyczne

Wszyscy studenci / studentki UE Katowice realizują dwa semestry wychowania fizycznego na pierwszym roku studiów. Przed rozpoczęciem semestru zapisują się na każdy semestr (przed semestrem zimowym na semestr zimowy, przed semestrem letnim na semestr letni). Terminy zajęć są narzucone przez Uniwersytet

Student może zaliczyć zajęcia z wychowania fizycznego na zajęciach prowadzonych zgodnie z harmonogramem na trzech lub czterech obiektach CWFiS do wyboru.

 • Na sali gimnastycznej „A”- odbywają się zajęcia ogólnorozwojowe z elementami siłowymi, zajęcia z jogi, zajęcia z elementami „Nordic Walking”, aerobiku sportowego i pilatesu.
 • Zajęcia na hali w budynku „C”- to zajęcia z zespołowych gier sportowych takich jak: koszykówka, siatkówka, piłka nożna na hali, oraz piłka ręczna i elementy rugby.
 • Na basenie w budynku „C” odbywają się zajęcia z nauki pływania lub doskonalenia technik pływackich  
 • Uczęszczając na zajęcia w zespole pieśni i tańca „ Silesianie”  
 • Wychowanie fizyczne można również zaliczyć w formie alternatywnej biorąc udział w treningach i rozgrywkach sportowych sekcji sportowych AZS, , pod warunkiem że przez pierwszy 2-3 tygodnie w październiku studentka/student uczęszcza zarówno na zajęcia wf jak i na zajęcia sekcji sportowej, do momentu aż zostanie do niej przyjęty przez trenera/trenerkę prowadzącego, oraz wykupi legitymację AZS z uwzględnieniem ubezpieczenia NNW ( jest równocześnie w opłacie). W roku akademickim 2023/24 ta opłata począwszy od 1.10.2023 do 30.09.2024 wynosi 85zł za cały rok. Wykupienie legitymacji dotyczy zarówno studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych naszego Uniwersytetu ( tylko ci studenci mają obligatoryjne zajęcia wf), jak i wszystkich studentów chcących uczestniczyć w tych zajęciach ( studenci polscy i zagraniczni, również studenci z Erasmusa), oraz doktoranci i w sporadycznych sytuacjach pracownicy zatrudnieni na etacie w Uniwersytecie  
 • Kolejną formą zaliczenia zajęć wf jest udział w zajęciach w grupie dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności lub ze szczególnymi potrzebami. Po wypełnieniu wniosku studentka/student udaje się do Centrum Dostępności i tam po rejestracji jest skierowany do odbywania zajęć wf indywidualnie z prowadzącym lub w małych grupach ćwiczebnych.   

 

Sala  sportowa:

Obowiązujący strój to koszulka i spodenki sportowe (ewentualnie spodnie dresowe), oraz obuwie zamienne, sportowe (adidasy, tenisówki) z podeszwą nie rysującą parkietu.

Aby zaliczyć przedmiot trzeba systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach.

Student / studentka  ma prawo do jednej nieusprawiedliwionej nieobecności i ewentualnie dwóch zwolnień lekarskich (poświadczonych zaświadczeniem lekarskim).

Wszystkie kolejne nieobecności muszą być usprawiedliwione i odpracowane. Student ma prawo odpracować zajęcia na dowolnych zajęciach u swojego prowadzącego bez wpływu na ocenę (jedne zajęcia dziennie, maksymalnie trzy w semestrze).

Nieobecność na zajęciach należy usprawiedliwić w terminie do 2 tyg. od zaistnienia.

Studenci na salach sportowych nie muszą odpracowywać ewentualnych zwolnień lekarskich, jeżeli te  zwolnienia są maksymalnie dwa w semestrze.   

Studenta / studentkę na zakończenie semestru obowiązuje sprawdzian umiejętności z zakresu materiału realizowanego na zajęciach.    

Studentka / student otrzyma zaliczenie jeśli  odbędzie i przećwiczy  co najmniej 12 zajęć i wykona sprawdzian końcowy z przerobionego materiału.

BASEN – PŁYWANIE

Obowiązujący strój to dla pań - strój kąpielowy (jedno lub dwu częściowy) oraz czepek pływacki i klapki gumowe. Dla panów – kąpielówki (ściśle przylegające do ciała, spodenki sportowe wykluczone), czepek pływacki, klapki gumowe.

Kobiety:

 • Studentka ma prawo do nieobecności związanej z niedyspozycją raz w miesiącu (N), maksymalnie 4 w semestrze.
 • Wszystkie inne nieobecności muszą być odpracowane. Studentka ma prawo odpracować zajęcia na dowolnych zajęciach dydaktycznych u swojego prowadzącego, bez wpływu na ocenę (jedne zajęcia dziennie, maksymalnie trzy w semestrze).
 • Nieobecność na zajęciach należy usprawiedliwić zwolnieniem lekarskim (również do odpracowania),  w terminie do 2 tyg. od zaistnienia. Po tym terminie nieobecność będzie traktowana jako nieobecność nie usprawiedliwiona.

Żeby zaliczyć semestr studentka musi odbyć co najmniej 11 zajęć w wodzie i wykonać sprawdzian praktyczny z zakresu przerobionego materiału.

Mężczyźni:

 • Student ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności.
 • Wszystkie kolejne nieobecności muszą być  odpracowane (również zwolnienia lekarskie)      
 • Student ma prawo odpracować nieobecności na  dowolnych zajęciach dydaktycznych u swojego prowadzącego, bez wpływu na ocenę (jedne zajęcia dziennie, maksymalnie trzy w semestrze).
 • Nieobecność na zajęciach należy usprawiedliwić w terminie do 2 tyg. od zaistnienia.

Student otrzyma zaliczenie z wf jeśli przećwiczy co najmniej 12 zajęć w wodzie i odbędzie sprawdzian praktyczny z przerobionego materiału.

Studenci ubiegający się o częściowe  zwolnienie lekarskie.

Studenci ubiegający się o częściowe zwolnienie z zajęć wf w pierwszych dwóch tygodniach  po rozpoczęciu semestru przychodzą do kierownika CWFiS – pokój 309C, w celu określenia zastępczej formy zaliczenia wychowania fizycznego. Będą odbywali zajęcia w małych grupach ze specjalistami  pracującymi z osobami z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności i zajęcia będą dostosowane do ich dolegliwości.

Studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności

 • Studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności traktowani są indywidualnie
 • terminy i forma zajęć – do uzgodnienia z prowadzącymi te zajęcia
 • Wszyscy zainteresowani proszeni są o kontakt z dr Danutą Palicą danutapalica@gmail.com 

kontakt osobisty w CWFiS, budynek C, pokój 308

Przypadki losowe będą rozpatrywane indywidualnie.

Przypadki losowe zgłaszamy kierownikowi CWFiS – Eugeniusz Bronder pokój 309C na jego dyżurach.

Z każdym pracownikiem prowadzącym z państwem zajęcia można się spotkać na jego dyżurach w budynku C, w pokojach 210C lub 308C. Kierownik CWFiS przyjmuje studentów na swoich dyżurach w pokoju 309C.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3