Regulamin zaliczenia przedmiotu: wychowanie fizyczne

Sala gimnastyczna 

 • Aby zaliczyć przedmiot trzeba systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach.
 • Student ma prawo do jednej nieusprawiedliwionej nieobecności.  
 • Wszystkie kolejne nieobecności muszą być usprawiedliwione lub/i odpracowane. 
 • Każda nieobecność usprawiedliwiona, ale nieodpracowana obniża ocenę o pół stopnia.
 • Studenta na zakończenie semestru obowiązuje sprawdzian umiejętności z zakresu materiału realizowanego na zajęciach
 • Student ma prawo odpracować zajęcia na dowolnych zajęciach u swojego prowadzącego bez wpływu na ocenę (jedne zajęcia dziennie, maksymalnie trzy w semestrze).
 • Nieobecność na zajęciach należy usprawiedliwić w terminie do 2 tyg. od zaistnienia.

Pływanie 

 • Kobiety: 

  • Studentka ma prawo do nieobecności związanej z niedyspozycją raz w miesiącu (N). 
  • Wszystkie inne nieobecności muszą być usprawiedliwione lub odpracowane.
  • Każda nieobecność usprawiedliwiona, ale nieodpracowana obniża ocenę o pół stopnia.
  •  Studentka ma prawo odpracować zajęcia na fakultetach lub dowolnych zajęciach dydaktycznych u swojego prowadzącego, bez wpływu na ocenę (jedne zajęcia dziennie, maksymalnie trzy w semestrze). 
  • Nieobecność na zajęciach należy usprawiedliwić w terminie do 2 tyg. od zaistnienia.

 • Mężczyźni: 

  • Student ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności. 
  • Wszystkie kolejne nieobecności muszą być usprawiedliwione lub/i odpracowane. 
  • Każda nieobecność usprawiedliwiona, ale nieodpracowana obniża ocenę o pół stopnia.
  • Student ma prawo odpracować zajęcia na fakultetach lub dowolnych zajęciach dydaktycznych u swojego prowadzącego, bez wpływu na ocenę (jedne zajęcia dziennie, maksymalnie trzy w semestrze). 
  • Nieobecność na zajęciach należy usprawiedliwić w terminie do 2 tyg. od zaistnienia.

 

 

Nauczanie zdalne

 • Aby zaliczyć przedmiot trzeba systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach wysyłając raporty.
 • Student ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności.  
 • Wszystkie kolejne nieobecności muszą być usprawiedliwione lub/i odpracowane. 
 • Każda nieobecność usprawiedliwiona, ale nieodpracowana obniża ocenę o pół stopnia.
 • Studenta na zakończenie semestru obowiązuje napisanie pracy pisemnej na podany wcześniej temat.
 • Student ma prawo odrobić zajęcia u swojego prowadzącego bez wpływu na ocenę (maksymalnie cztery w semestrze) poprzez napisanie pracy pisemnej (2-3 strony) Temat pracy podaje prowadzący.
 • Brak wysłanego raportu w terminie równoznaczny jest z nieobecnością na zajęciach
 • Jeżeli student będzie miał więcej niż 6 nieobecności traci możliwość zaliczenia przedmiotu

 

 

Studenci ubiegający się o częściowe lub całkowite zwolnienie lekarskie

Studenci ubiegający się o częściowe lub całkowite zwolnienie lekarskie w danym semestrze przedkładają lekarzowi CWFiS kserokopię historii choroby (leczenia) w celu określenia zastępczej formy zaliczenia wychowania fizycznego lub całkowitego zwolnienia z zajęć. Studenci całkowicie zwolnieni z zajęć wf piszą pracę semestralną na temat podany przez kierownika CWFiS.

Studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności

Studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności traktowani są indywidualnie

terminy i forma zajęć – do  uzgodnienia z prowadzącymi

Wszyscy zainteresowani proszeni są o kontakt z dr Danutą Palicą

danutapalica@gmail.com

kontakt osobisty w CWFiS, budynek C, pokój 308

Przypadki losowe będą rozpatrywane indywidualnie.