Dział Analiz

Dział Analiz jest jednostką podległą Zastępcy Kanclerza ds. Ekonomicznych (Kwestor). Wykonuje zadania związane przede wszystkim z tworzeniem planów rzeczowo-finansowych, budżetów poszczególnych jednostek oraz ich analizowaniem i kontrolą.