Dział Analiz

Dział Analiz jest jednostką podległą Kwestor. Wykonuje zadania związane przede wszystkim z koordynowaniem procesu budżetowania, tj. planowania, tworzenia i zatwierdzania planu rzeczowo-finansowego oraz kontrolą jego realizacji, a także analizą i weryfikacją budżetów poszczególnych jednostek.