Dział Inwentaryzacji

Dział Inwentaryzacji jest jednostką podległą Kwestor. Do zadań działu należy przede wszystkim sporządzanie planów inwentaryzacji ciągłej oraz szkolenie i instruowanie pracowników w sprawach związanych z prowadzeniem ewidencji majątku i odpowiedzialnością materialną.