Przejdź do menu Przejdź do treści

Zadania Działu Inwentaryzacji

  • sporządzanie planów inwentaryzacji ciągłej
  • szkolenie i instruowanie pracowników w sprawach związanych z prowadzeniem ewidencji majątku i odpowiedzialnością materialną
  • egzekwowanie umów o odpowiedzialności materialnej pracowników, którym powierzono mienie z obowiązkiem zwrotu lub rozliczenia
  • podejmowanie działań mających na celu właściwe przygotowanie pół spisowych do przeprowadzania inwentaryzacji
  • udział w zespołach spisowych realizujących plan inwentaryzacji ciągłej, zdawczo-odbiorczej i doraźnej
  • rozliczanie inwentaryzacji
  • prowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku ustalenia różnic inwentaryzacyjnych oraz przedkładanie radcy prawnemu dokumentacji w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawę szkód wyrządzonych w mieniu Uniwersytetu
  • przedkładanie analiz i wniosków dotyczących gospodarowania składnikami majątkowymi w jednostkach organizacyjnych, wynikających z działalności jednostki oraz Komisji inwentaryzacyjnej i Komisji Odpisu, a szczególnie wykorzystania, przechowywania, ewidencji i poszanowania mienia, prowadzenie ewidencji rozliczeń spisów z natury
  • organizacyjno-techniczna obsługa działalności Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej i Uczelnianej Komisji Odpisu
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3