Przejdź do menu Przejdź do treści

Pełnomocnik Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Na stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych zarządzeniem Rektora zostaje powołany Pełnomocnik Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

Do zadań Pełnomocnika Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, i przechowywanych Uczelni, w szczególności:

  • zapewnienie ochrony informacji niejawnych w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,
  • zapewnienie ochrony systemu i sieci teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,
  • okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów niejawnych,
  • opracowanie i aktualizowanie wymagającego akceptacji Rektora planu ochrony informacji niejawnych,
  • prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających,
  • prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych Uczelni, które posiadają uprawnienie do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenie bezpieczeństwa lub je cofnięto,
  • przekazywanie do ABW ewidencji i danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "POUFNE", a także osób którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzje o cofnięciu poświadczenie bezpieczeństwa,
  • prowadzenie szkoleń z pracownikami, którym wydano poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie postępowania z wiadomościami i dokumentacją o charakterze niejawnym oraz ich ochroną.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3