Przejdź do menu Przejdź do treści

Specjalista ds. Obronnych

Do zadań Specjalisty ds. Obronnych należy:

  • prowadzenie bieżącej współpracy z Wydziałem Spraw Organizacyjnych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dot. spraw obronnych Uczelni na wypadek wojny lub zagrożenia bezpieczeństwa państwa,
  • opracowanie i aktualizowanie wymagającego akceptacji Rektora Planu Operacyjnego Funkcjonowania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w warunkach zewnętrznego zagrożenia Państwa i w czasie wojny,
  • we współdziałaniu z Wojskową Komendą Uzupełnień prowadzenie dokumentacji związanej z ewidencją osób reklamowanych z urzędu i na wniosek od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
  • prowadzenia dokumentacji i zgodności przydziałów mobilizacyjnych osób wyznaczonych do formacji obrony cywilnej,
  • nadzorowanie realizacji świadczeń Uniwersytetu Ekonomicznego na potrzeby Sił Zbrojnych na wypadek wojny,
  • opracowanie Planu szkolenia obronnego
  • prowadzenie szkoleń z osobami zaangażowanymi w realizację zadań obronnych.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3