Przejdź do menu Przejdź do treści

Cele i zadania ochrony cywilnej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

Nasz cel działania

 1. Upowszechniać wśród stanu osobowego Uczelni przekonanie o celowości i potrzebie przygotowań obrony cywilnej we wszystkich środowiskach oraz poczucie osobistej odpowiedzialności za realizację zadań związanych z ochroną własnej rodziny i zakładu pracy. 
 2. Informować ludność o charakterze zagrożeń w danym rejonie oraz możliwych skutkach wynikających z tych zagrożeń. 
 3. Uczyć praktycznego przygotowania i posługiwania się indywidualnymi środkami ochrony dróg oddechowych raz sposobów zachowania się na sygnały alarmowe. 
 4. Doskonalić umiejętność udzielania pierwszej pomocy rannym i porażonym. 
 5. Zapoznać ze sposobami zabezpieczenia żywności, wody, płodów rolnych i zwierząt przed skażeniami. 
 6. Upowszechniać zasady przygotowania i korzystania z budowli ochronnych.

Zadania Działu w zakresie obrony cywilnej

 1. Realizowanie programów wynikających z polityki Urzędu Miejskiego m. Katowice w zakresie obrony cywilnej. 
 2. Określanie zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym lub siłami natury oraz planowanie zapobiegania tym zagrożeniom na terenie Uczelni. 
 3. Alarmowanie stanu osobowego oraz koordynowanie działań ratowniczych i porządkowo-ochronnych przy pomocy uczelnianej Formacji Obrony Cywilnej (FOC). 
 4. Upowszechnianie zagadnień z dziedziny obrony cywilnej. 
 5. Mobilizacyjne przygotowanie do rozwinięcia służb dla potrzeb realizacji zadań obrony cywilnej w okresie wojny. 
 6. Opracowywanie Uczelnianego planu obrony cywilnej. 
 7. Planowanie i koordynowanie realizacji procesu odbudowy po likwidacji i usunięciu skutków zagrożeń. 
 8. Organizowanie i prowadzenie ćwiczeń pracowników w zakresie obrony cywilnej. 
 9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi. 
 10. Edukacja pracowników i studentów w zakresie potrzeb współuczestnictwa w procesach realizacji zadań obronnych.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3