Przejdź do menu Przejdź do treści

Sposoby zapobiegania zagrożeniom

Bezpieczeństwo w stosowaniu toksycznych środków przemysłowych (TSP) oraz ich składowanie i przewożenie wymaga właściwych i skutecznych przedsięwzięć profilaktycznych, ograniczających możliwości ich nie kontrolowanej emisji. Wymagany jest surowy nadzór nad technologią produkcji, tworzenie stref ochronnych (szczególnie dla materiałów wybuchowych i łatwopalnych), zakaz dostępu osób postronnych do tych substancji. Miejsca składowania i środki transportu powinny być oznakowane. Zalecane jest składowanie substancji toksycznych w małych zbiornikach, rozmieszczonych na możliwie dużej przestrzeni. Ludzie pracujący przy środkach toksycznych powinni być zaopatrzeni w niezbędne środki ochrony i neutralizacji ich działania, odtrutki, środki o właściwościach radioochronnych. W zakładach produkcyjnych stosuje się systemy automatycznych pomiarów emisji TPS, laboratoryjne oznaczenie ich ilości oraz specjalne systemy kontrolne, powiązane z urządzeniami alarmującymi.

W razie wystąpienia awarii urządzeń przemysłowych, skażeń, katastrof i innych zagrożeń odpowiednie służby lokalne oraz podległe administracji rządowej i organom samorządu terytorialnego podejmują niezbędne działania ratownicze. Mają one na celu przede wszystkim ratowanie poszkodowanych i zagrożonych ludzi, ograniczenie skutków powstałych zagrożeń, zabezpieczenie obiektu i terenu przed dalszym zniszczeniem. Ludność (pracownicy) zagrożonego rejonu powinna ściśle wykonywać zarządzenia kierownictwa akcji ratunkowej i zachowywać wszelkie środki ostrożności w zależności od rodzaju zagrożenia, np. pozostać w domu lub szubko opuścić teren skażony czy wstrzymać się z użytkowaniem wody albo wyłączyć dopływ gazu, prądu.

Procedura postępowania w przypadku otrzymania przesyłki niewiadomego pochodzenia

W przypadku otrzymania jakiejkolwiek przesyłki niewiadomego pochodzenia lub budzącej podejrzenia z jakiegokolwiek innego powodu:

 • brak adresu nadawcy;
 • przesyłka pochodzi od nadawcy lub z miejsca budzącego podejrzenia

należy: 

 1. Nie otwierać przesyłki!
 2. Umieścić przesyłkę w szczelnym worku plastikowym, szczelnie zamknąć.
 3. Worek umieścić w drugim plastikowym worku, szczelnie zamknąć.
 4. Paczki nie przemieszczać. Pozostawić ją na miejscu.
 5. Powiadomić policję: 997 (komórka 112) lub straż pożarną 998.

Służby podejmą działanie.

W przypadku, gdy podejrzana przesyłka została otwarta i zawiera jakąkolwiek podejrzaną zawartość w formie stałej (pył, kawałki, blok, galaretę, pianę lub inną) lub płynnej należy:

 1. Nie naruszać tej zawartości: nie rozsypywać, nie przenosić, nie dotykać, nie wąchać, nie powodować ruchu powietrza w pomieszczeniu (wyłączyć systemy wentylacji i klimatyzacji, zamknąć okna).
 2. W miarę możliwości założyć rękawiczki.
 3. Całą zawartość umieścić w worku plastikowym, zamknąć go szczelnie.
 4. Dokładnie umyć ręce.
 5. Zaklejony worek umieścić w drugim worku, zamknąć go szczelnie.
 6. Ponownie dokładnie umyć ręce.
 7. W przypadku braku odpowiednich opakowań należy unikać poruszania i przemieszczania przesyłki.

Po przybyciu właściwych służb bezwzględnie stosować się do ich zaleceń.

Ścisłe przestrzeganie zaleceń pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich.

(opracowano na podstawie materiałów KGPSP)

Procedura działania w przypadku stwierdzenia kradzieży

 1. Czynności po stwierdzeniu kradzieży:
  • Sposób działania :
   • zabezpieczyć miejsce zdarzenia przed osobami trzecimi, nic nie ruszać, nie dotykać sprzętów i nie sprzątać w miejscu przestępstwa aby nie zatrzeć śladów;
   • powiadomić dyrektora/kierownika (administratora obiektu);
   • natychmiast zgłosić wypadek Policji;
   • zamknąć obiekt dla interesantów (zwiedzających) i ograniczyć poruszanie się pracowników po obiekcie;
   • przekazać Policji karty informacyjne skradzionych przedmiotów (obiektów kultury) ;
   • jak sie da określić wstępne szkody, jeżeli jest to możliwe.
 2. Powołanie komisji i zarządzenie skontrolowania miejsca kradzieży w celu ustalenia pełnych strat.

Procedura działania w przypadku wandalizmu i rozruchów ulicznych

Ochrona budynków przed aktami wandalizmu w czasie rozruchów ulicznych jest niezwykle trudna. Niemal niemożliwe jest objęcie rozruchów bezpośrednią kontrolą i zapewnienie obiektom całkowitej ochrony. Akty wandalizmu mogą polegać na podpalaniu oraz niszczeniu obiektów, mienia i dóbr kultury dla spełnienia jakiegoś żądania lub zakłócenia normalnej pracy.

Zagrożenie tego rodzaju może objawiać się poprzez: wtargnięciem tłumu, wrzucaniem przez okna przedmiotów wybuchowych, żrących, zapalających itp.

W przypadku wystąpienia wandalizmu i rozruchów ulicznych należy:

 • zamknąć wszystkie pomieszczenia (drzwi i okna) i nikogo nie wypuszczać (wpuszczać) do czasu uspokojenia sytuacji, obserwować teren i stan zagrożenia;
 • zawiadomić dyrekcję budynku i policję, a w razie konieczności straż pożarną, przygotować pracowników do zapobiegania skutkom tych ataków np. gaszenie wzniecanych pożarów w zarodku.

Terroryzm

Terroryzm (wg amerykańskiego ministerstwa obrony) jest to zjawisko przemyślanego użycia przemocy lub zagrożenia w celu wywołania strachu ;przemyślane wymuszanie lub zastraszenie rządów lub społeczeństwa w celu wywarcia nacisku politycznego, religijnego lub ideologicznego. Terroryzm ma podłoże o charakterze społecznym, ekonomicznym i kulturowym.

Ze względu na skalę występowania można wyróżnić dwa klasyczne typy terroryzmu:

 • wewnętrzny - określany jako ten rodzaj terroryzmu, w który zaangażowane są osoby lub grupy kierujące swe działania przeciw własnemu rządowi i współobywatelom i nie są one zarządzane z zewnątrz;
 • międzynarodowy - z tym rodzajem terroryzmu mamy do czynienia wtedy, gdy zaangażowane są osoby lub grupy osób wspomagane przez jednostki działające poza granicami danego kraju i których działalność nie ogranicza się tylko do jednego państwa.

Najczęściej spotykane rodzaje aktów terrorystycznych to:

 • dokonanie lub groźba zamachu bombowego, w szczególności związanego z podkładaniem ładunków wybuchowych;
 • ataki przy użyciu, niebezpiecznych substancji chemicznych np. gazu łzawiącego, biologicznych i promieniotwórczych;
 • porwanie samolotów;
 • zajmowanie budynków rządowych i publicznych;
 • uprowadzania osób;
 • zakażanie ujęć wodnych i żywności.

Siła terroryzmu leży w tym, że ataki te są właściwe nieprzewidywalne, skierowane przeciw zwykłym, najczęściej przypadkowym ludziom, ale stanowią one tylko cel pośredni.

Sygnały alarmowe

Rodzaje alarmów:

 1. Przeciągły dźwięk syreny trwający dłużej niż 15 sekund oznacza, że coś się stało.
 2. O zdarzeniu poinformują cię środki masowego przekazu takie jak : radio (stacje lokalne, telewizja, megafony na samochodach.
 3. Jeżeli usłyszysz, że w pobliżu wykoleiła się cysterna np. z chlorem a obłok przesuwa się z wiatrem w Twoim kierunku powinieneś wykonać następujące czynności : zamknij drzwi i okna - uszczelnij je mokrą tkaniną - przygotuj tampon z gazy lub innej tkaniny, który posłuży Ci do oddychania.
 4. Jeżeli jesteś na otwartej przestrzeni sprawdź jaki jest kierunek wiatru i uciekaj jak najszybciej prostopadle do tego kierunku.
 5. Jeżeli stwierdzisz, że istnieje jakiekolwiek zagrożenie zadzwoń pod numer 997 lub jakikolwiek inny numer alarmowy.
Rodzaj alarmuSygnał z syrenySygnał z mediów
ALARM O KLĘSKACH ŻYWIOŁOWYCH I ZAGROŻENIU ŚRODOWISKADźwięk ciągły trwający 3 minuty.powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna informująca o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców
ALARM POWIETRZNYDźwięk modulowany trwający 3 minuty.powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm powietrzny dla* ............
ALARM O SKAŻENIACHDźwięki trwające 10 sek. Powtarzane przez 3 min.Przerwa między dźwiękami powinna wynosić 25-30 sek. powtarzana trzykrotnie zapowiedz słowna: Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm o skażeniach** ......dla* ......
UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU SKAŻENIAMI-powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna : Osoby znajdujące się na terenie .....około godz. .. min. ..może nastąpić skażenie ..... z kierunku .......
UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU ZAKAŻENIAMI-formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organa Państwowej Inspekcji Sanitarnej
ODWOŁANIE ALARMÓWDźwięk ciągły trwający 3 minuty.powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga ! Uwaga! Odwołuję alarm .....dla ...............
ODWOŁANIE UPRZEDZENIA O ZAGROŻENIU SKAŻENIAMI-powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna : Uwaga ! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami .....dla ........

 

* - Podana nazwa miasta, regionu lub terenu

** - Podany rodzaj skażenia lub nazwa środka toksycznego

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3