Przejdź do menu Przejdź do treści

Jak się zachować w razie zagrożenia atakiem terrorystycznym

Postępowanie przed atakiem terrorystycznym

 • należy być czujnym i świadomym tego, co dzieje się w najbliższym otoczeniu, bo ataki terrorystyczne są nagłe niespodziewane,
 • należy podejmować środki ostrożności w czasie wykonywania jakichkolwiek czynności, zwracając uwagę na podejrzane i niezwykłe zachowanie się osób znajdujących się w naszym otoczeniu , czy też na przedmioty pozostawione bez nadzoru,
 • nie przyjmować od nieznajomych bagaży, jeżeli jednak zajedzie taka konieczność to należy je przeglądnąć w celu sprawdzenia czy nie ma w nich podejrzanych rzeczy,
 • nie pozostawiać swoich rzeczy (płaszczy, toreb, parasoli itp.) w miejscach ogólnodostępnych bez nadzoru,
 • zwracać uwagę na powtarzającą się obecność dziwnych pojazdów parkujących w nietypowych miejscach, czy też osoby, które majstrują przy instalacjach elektrycznych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych,
 • w przypadku wyczucia dziwnych ulatniających zapachów zainteresuj nimi osoby odpowiedzialne, np. ochronę obiektu, kierownika, a w razie potrzeby służby ratownicze,
 • będąc w budynku należy zwracać uwagę na wyjścia awaryjne i schody przeciwpożarowe, może to nam być pomocne do ewentualnej szybkiej ewakuacji.

Postępowanie w przypadku zlokalizowania podejrzanego pakunku 

 • w żadnym wypadku nie ruszaj go,
 • nie wpadaj w panikę, a miejsce znalezienia rzeczy oznacz albo odgrodzić, aby osoby niepowołane nie ruszały jej,
 • jak najszybciej oddal się z miejsca zagrożonego wybuchem, a po drodze poinformuj o zagrożeniu jak największe grono osób, będące w strefie zagrożonej. Pamiętaj jeżeli widzisz bombę to ona widzi ciebie, a to oznacza że jesteś w polu rażenia,
 • niezwłocznie w każdym z takich przypadków powiadom w pierwszej kolejności służbę ochrony, a jeżeli jej nie ma to administratora obiektu a także Policję i Państwową Straż Pożarną,
 • pomyśl, o ewentualnej drodze ewakuacji oraz osobach, które mogą nie wiedzieć, że są w miejscu zagrożonym,
 • decyzję o ewakuacji osób z budynku podejmuje administrator lecz gdy czujesz się zagrożony sam też możesz się ewakuować do bezpiecznego miejsca, zabierz jednak ze sobą swoje rzeczy ułatwi to zadanie policjantom, którzy będą przeszukiwać teren,
 • administrator po ogłoszeniu ewakuacji  zobligowany jest do udostępnia Policji pomieszczeń w celu ich przeszukania.

Postępowanie w czasie ataku terrorystycznego i bezpośrednio po nim

Podczas ataku terrorystycznego, w którym zastosowano ładunek wybuchowy, nie będzie wiadomo czy zawiera on materiały mogące wywołać skażenie, ale trzeba się liczyć z taką możliwością dlatego w momencie usłyszenia wybuchu należy natychmiast paść na ziemię, najlepiej za jakąś przeszkodę i zakryć głowę rękoma. Dzięki temu zmniejsza się powierzchnia ciała narażona na działanie podmuchu, a także gwałtownie maleje możliwość zranienia przez lecące przedmioty.

 

Po wybuchu  należy kierować się zdrowym rozsądkiem i opuścić zagrożoną strefę oraz w miarę możliwości pomóc innym osobom w ewakuacji. Ponadto jeżeli możesz to zaopatrz osoby ranne nawet prowizorycznym opatrunkiem osłaniając ranę i tamując krew.

 

Po wyjściu z zagrożonego miejsca jeżeli  masz informację o osobach, które pozostały w budynku należy natychmiast przekazać ją dla osób prowadzących działania ratownicze.

 

W przypadku gdy utknąłeś w rumowisku:

 • jest duże zadymienie zasłoń twarz tkaniną ubraniową i postaraj się odnaleźć wyjście,
 • nie używaj otwartego ognia gdyż w pomieszczeniu, w którym się znajdujesz mogą być opary gazów i może nastąpić ponowny wybuch,
 • jeżeli jesteś w posiadaniu latarki użyj jej aby sprawdzić czy masz drogę ewakuacji, albo gdy jesteś uwięźnięty skieruj strumień światła w szczeliny być może służby ratownicze zobaczą go,
 • uderzaj w rury lub ściany, by ratownicy mogli usłyszeć gdzie jesteś,
 • krzycz tylko w ostateczności – bo krzyk powoduje, że są wdychane niebezpieczne pyły.

W wypadku pożaru:

 • pochyl się nisko i opuść budynek najszybciej jak to możliwe,
 • przykryj usta i nos mokrym materiałem,
 • kiedy zbliżysz się do zamkniętych drzwi przyłóż dłoń  i przedramię do najniższej, środkowej i najwyższej części drzwi by wyczuć ich temperaturę, jeśli drzwi nie są gorące uchyl je ostrożnie stojąc za nimi,
 • kiedy czujesz, że ich temperatura drzwi jest wysoka nie otwieraj ich i poszukaj innej drogi ucieczki,
 • dym i trujące gazy zbierają się najpierw pod sufitem, pozostań poniżej poziomu dymu przez cały czas.

Postępowanie w przypadku ogłoszenia ewakuacji

 • podporządkuj się osobie prowadzącej ewakuację, ona wie co robi,
 • nie wpadaj w panikę, zachowanie spokoju spowoduje, że wszyscy wyjdą,
 • jeżeli ewakuacja jest natychmiastowa nie próbuj zabierać swojego mienia np. samochodu i innych rzeczy które opóźnią twoją ucieczkę,
 • należy zabrać ze sobą rzeczy osobiste typu, torebki, plecaki itp., dzięki temu policjanci którzy przeszukują pomieszczenia lub teren mają mniej elementów do sprawdzenia,
 • w przypadku braku możliwości ucieczki sprawdź swoje bezpośrednie otoczenie, nie należy pozostawać przy  przedmiotach ciężkich, kruchych, które w wyniku eksplozji mogą się przemieścić, spaść lub rozbić,
 • poinformuj osoby zbliżające się do obiektu, że trwa ewakuacja.

Postępowanie w przypadku gdy staniesz się zakładnikiem 

Najbardziej krytyczne momenty dla bezpieczeństwa zakładników:

 • pierwsze 15 – 45 minut,
 • czas wyznaczony na spełnienie żądań,
 • czas rozwiązania taktycznego.

Ponadto:

 • stres (szok) i zaprzeczanie,
 • panika,
 • akceptacja i oczekiwanie końca.

Ogólne zasady postępowania w kontakcie z przestępcami:

 • bądź spokojny,
 • trzymaj dystans,
 • nie odmawiaj,
 • nie krytykuj,
 • nie ośmieszaj,
 • nie groź,
 • nie próbuj stosować podstępu,
 • uświadom sobie brak kontroli,
 • zaakceptuj to co mówi sprawca, ale nie utożsamiaj się z tym co sprawca mówi,
 • nie przyjmuj ekstremalnych postaw,
 • nie wpatruj się ale i nie unikaj kontaktu wzrokowego ze sprawcą,
 • obserwuj  i zapamiętuj jak najwięcej,
 • w przypadku otrzymania posiłku spożyj go, abyś nie opadł z sił,
 • zastanów się nad możliwością ucieczki.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3